20. února 2017 Svátek má Oldřich

Z Mostecka

Z Litvínovska

Ze sportu

Mostecko - Víte, že na dohled od Mostu se nachází nejstarší křemencový lom v Evropě? Že jde o jedno z nejstarších obydlených míst na území našeho státu? A že se tam nacházela pravěká továrna? Řeč je o Písečném vrchu u Bečova a Milé.

Z doby staršího paleolitu tam byly odkryty pozůstatky lidského příbytku zahloubeného pod zem a uprostřed opatřeného ohništěm staré přibližně 250 tisíc let.

Nejprozkoumanější je osídlení Písečného vrchu z doby středního paleolitu. Z té doby bylo odkryto velké množství nálezů - kamenných nástrojů nebo jejich úštěpů.

V mladším paleolitu se ze zdejšího křemence vyráběly čepele nožů dlouhé 20-30 cm, které byly nalezeny až v oblasti Durynska. Na Písečném vrchu byly odkryty polotovary a dílny, vlastně taková paleolitická továrna.

Jak se tam dostat?

Písečný vrch je geologicky, archeologicky a botanicky významný kopec 1,4 km jihozápadně od vesnice Milá a současně je tak pojmenována i zdejší přírodní rezervace. Písečný vrch je plochý kopec s rozlohou 100 ha, který má při výšce 318 m převýšení nad okolní krajinou asi 55 m. Geologicky se podobně jako u Řípu jedná o pozůstatek jádra třetihorní vulkánu, značně sníženého erozí. Vrch se nachází v katastrálním území Bečov u Mostu v okrese Most v Ústeckém kraji. Cesta k němu vede z křižovatky silnic pod obcí Milá. Na Písečném vrchu se nachází významná lokalita výskytu vzácných rostlin a živočichů a zároveň archeologické naleziště, kde byly objeveny doklady lidské činnosti od paleolitu po střední dobu bronzovou.

Lokalita je silně poznamenána těžbou surovin ve dvacátém století. V polovině 20. století byla na severní straně kopce zřízena pískovna. V šedesátých letech pak začala průmyslová těžba křemence, který vrch pokrýval v podobě tisíců velkých světlých balvanů vytvářejících na travnatém kopci zdaleka viditelnou malebnou scenérii. Těžba křemence užívaného při výrobě polovodičů a laboratorních skel probíhala do roku 1993, kdy křemenec na Písečném vrchu prakticky odtěžen.

V roce 1996 zde byla na ochranu zbylé lokality vyhlášena přírodní rezervace.

Co se chystá

Tipy na výlet

Zajímavosti

Životní styl

×

Tyto stránky používají cookies, které se ukládají ve Vašem prohlížeči.