Pátek 19. srpen 2022
Svátek má Ludvík

Most – Společnost Sev.en Innovations ze skupiny Sev.en Energy přihlásila svůj strategický projekt „Green Mine - Celková revitalizace a resocializace lomu ČSA“ do výzvy o dotace z Modernizačního fondu a Fondu pro spravedlivou transformaci. Případné dotace mají plynout do postupného přechodu hnědouhelného lomu na výrobu energie z bezemisních zdrojů, vytvoření nových podnikatelských příležitostí a pracovních míst, podporu rekvalifikace a proměnu těžebních lokalit v atraktivní místa pro život.

„Evropa investuje do proměny využívání přírodních zdrojů směrem k bezemisní energetice, cirkulární ekonomice, většímu respektu k přírodě a lepšímu životu lidí. Uhelné regiony jsou přirozeným hlavním cílem této investice, protože těžba uhlí skončí nejpozději během následujících dvou dekád. Investice, kterými chce svou transformaci a především přeměnu hnědouhelných lomů skupina Sev.en Energy podpořit, budou financovány kombinací vlastních zdrojů a finančních prostředků EU,“ uvedla mluvčí skupiny Sev.en Energy Gabriela Sáričková Benešová.

Cílem transformačního projektu je využití plochy uhelného lomu ČSA pro nové bezemisní podnikatelské aktivity, jako je například zpracování VEP (vedlejších energetických produktů) či agrivoltaika. Postupná transformace hnědouhelného regionu má zajistit také nové pracovní příležitosti pro období po ukončení těžby, které s sebou přinese ztrátu tisíců pracovních míst přímo navázaných na těžbu hnědého uhlí. Projekt „Green Mine - Celková revitalizace a resocializace lomu ČSA“ neopomíná přirozenou obnovu krajiny, vznik smart sídelních celků a příležitostí pro volnočasové aktivity a turistiku. Integrovaný projekt je složen z mnoha dílčích projektů, jak soukromých, tak i veřejných a podílet se na něm bude řada partnerů z Ústeckého kraje.

Česká republika zahajuje čerpání peněz z Modernizačního fondu jako jedna z prvních v EU. Investice ve výši minimálně 150 miliard korun půjdou v následujících deseti letech na projekty, které urychlí přechod k čistým zdrojům energie. Cílem investic je přispět ke snížení emisí skleníkových plynů.

Společnost Sev.en Innovations ze skupiny Sev.en Energy vyhledává a posuzuje moderní energetická řešení, technologie využitelné při ekologizaci uhelných zdrojů s využitím aplikovaného výzkumu, na kterém spolupracuje s výzkumnými pracovišti a univerzitami. Řeší transformační projekty skupiny včetně budoucí podoby regionu po skončení těžby uhlí.

Skupina Sev.en Energy je významným hráčem na energetickém trhu v České republice. Portfolio skupiny zahrnuje v ČR elektrárny Chvaletice a Počerady, Teplárnu Kladno a Teplárnu Zlín a dva severočeské hnědouhelné lomy. V zahraničí vlastní skupina plynové a uhelné elektrárny ve Velké Británii a Austrálii. V USA má 100% podíl v americké těžební společnosti Blackhawk Mining a 17,1% podíl ve společnosti Corsa Coal Corp. Obě tyto firmy jsou významnými producenty metalurgického uhlí pro výrobu oceli. S energií skupina obchoduje na propojeném evropském trhu.

Aktuálně

Podnikání

Lidé

Co se chystá

Tipy na výlet

Zajímavosti

© 2012 - 2018 | E-mostecko.cz | Linelab.cz TOPlist