Čtvrtek 18. srpen 2022
Svátek má Helena

Mostecko - Získávat vzácné kovy z vedlejších energetických produktů (VEP), které vznikají při řízeném spalování uhlí v uhelných elektrárnách a teplárnách, a dále zpracovávat tento produkt na stavební materiál, by v budoucnu měl výrobní podnik, který skupina Sev.en Energy plánuje vybudovat na Mostecku. Vzniknout by měl ve zbytkové jámě lomu ČSA.

Jedná se o moderní způsob využití produktu, který byl v minulosti bez užitku ukládán jako odpad. Nyní pomůže ve stavebnictví a stavby zlevní. Vzácné prvky získané z VEPů se znovu uplatní v nejrůznějších oblastech průmyslu, například do počítačových procesorů či elektromobilů. Celý proces je také šetrný k přírodě a navíc Mostecku přinese nová pracovní místa.

Plánu vybudovat zpracovatelský závod využívající VEPy předchází úvodní tři studie týkající se možného dalšího využití VEPů. První ze studií byla zaměřena na analýzy vzorků VEP z hlediska jejich složení a obsahu využitelných kovů vzácných zemin i dalších atraktivních prvků v nich obsažených. Předmětem druhé studie bylo komplexní ověření možnosti využití VEP jako materiálu vhodného pro stavbu pozemních komunikací, které by tak přineslo snížení emisních dopadů spojených s jejich výstavbou. V rámci třetí studie byly analýzám podrobeny vlastnosti VEP pro následné použití na výrobu polymerních suspenzí obsahujících VEP, pomocí kterých lze vyrábět tvarovky, obkladovou keramiku či dlažby.

Skupina Sev.en Energy spolu s partnery na uvedené tři studie navazuje v podrobnějším výzkumu s cílem dalšího rozvoje principů cirkulární ekonomiky. Výzkum dále umožní nalézt ekonomicky nejvhodnější způsob recyklace energetických produktů, který bude kombinovat extrakci kovů využitelných pro moderní energetiku se zachováním vlastností původní hmoty tak, aby se dala užít například pro výrobu alternativních stavebních materiálů. Sev.en Energy tím plánuje nejen stavebnictví do budoucna zlevnit, ale také umožnit využívání nových stavebních produktů tam, kde se jimi mohou nahradit nedostatkové přírodní materiály.

Logolink OP VVV hor barva cz

„Příprava strategického projektu je podpořena prostřednictvím Dotačního programu Asistenční vouchery Ústeckého kraje, projekt Podpora a rozvoj inovačního prostředí v Ústeckém kraji II , reg. č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_055/0014194.“

Aktuálně

Podnikání

Lidé

Co se chystá

Tipy na výlet

Zajímavosti

© 2012 - 2018 | E-mostecko.cz | Linelab.cz TOPlist