Neděle 18. duben 2021
Svátek má Valérie

Most - Jak často se vyváží tříděný odpad a kde končí? Bude město analyzovat lokality přeplněnosti nádob? A jaké má plány v roce 2021? Mostecké listy přinesly rozhovor s ředitelem Technických služeb města Mostu Václava Zahradníčka. Najdete jej i v tomto článku včetně podcastu.

Jak je vnímána kampaň na podporu třídění odpadů?

Z dostupných ohlasů mohu tvrdit, že velmi pozitivně. Současně však častým doporučením bývá zvážení četnosti vývozu příslušných odpadových nádob nebo rozšíření jejich počtu.

Jak často se sváží tříděný odpad?

Papír a plast se svážel do roku 2020 1x týdně. Od letošního roku probíhá svoz papíru 2x týdně ze všech 1 100litrových modrých kontejnerů ve městě, sklo 1x za 14 dní „zvony“ a 1x měsíčně polopodzemní nádoby.

Je to podle vás dostatečné?

Dle našeho názoru ano, při správné úpravě pro uložení do nádob, tzn. sešlápnutá PET lahev nebo rozložená papírová krabice. Je vhodné připomenout, že zřízení dalších kontejnerových stání by ve většině případů bylo na úkor městské zeleně nebo parkovacích míst. V Mostě máme 334 klasických kontejnerů, 64 polopodzemních kontejnerů na papír, 395 klasických kontejnerů a 63 polopodzemních kontejnerů na plast a 165 kontejnerů „zvonů“ a 60 polopodzemních kontejnerů na sklo.

Budete analyzovat lokality přeplněnosti nádob?

Ano, pracovníci technických služeb a zaměstnanci magistrátu již průběžně provádějí monitoring plnosti nádob na separovaný odpad. Tento monitoring slouží k zajištění mimořádných vývozů v případě přeplněnosti jednotlivých nádob a komodit. Už v roce 2020 a nejen v závislosti na covidové situaci byly prováděny mimořádné vývozy odpadových nádob (střední kontejnery 1 100 l, polopodzemní kontejnery), zejména určené na papír. V roce 2020 bylo provedeno mimořádných vývozů na papír 1507 u 1100 l a 739 polopodzemních kontejnerů a na plast 500 u 1100 l a 449 polopodzemních kontejnerů. Mimořádné vývozy nádob určených pro plast jsou převážně uskutečňovány během teplého letního počasí a v prosinci, kdy je větší spotřeba nápojů v plastových lahvích. I v letošním roce budou uskutečňovány mimořádné vývozy dle potřeby.

Může se stát, že zaměstnanci technických služeb sesypou všechno do jednoho vozu?

Ano, výjimečně. V případě znečištění nádob nepatřičným druhem odpadu, nejčastěji směsným komunálním. Vždy však musí být pořízena fotodokumentace.

Co se s odpadem děje dál? Kam se odváží?

Směsný komunální, objemný a separovaný odpad (plast a sklo) předáváme na skládce CELIO. Pro ukládání ostatních druhů tříděného odpadu jsou uzavřeny smlouvy s dalšími partnery, kteří mají potřebná povolení pro jeho likvidaci (sklo – SPL Recyklink, suť a stavební odpad – MAPECO, kovy – Suroviny ŠVARC).

Co stojí za přeplněnými kontejnery?

Zvýšená produkce papíru a plastů hlavně v souvislosti s tím, že aktuálně lidé nakupují některé zboží výhradně prostřednictvím e-shopů nebo výdejových okének zavřených restaurací. Mnozí bohužel neprovádějí základní úpravu odpadu před vhozením do nádob (sešlápnutí krabice nebo PET lahve).

Je prováděn mimořádný víkendový svoz?

Ano, v závislosti na průběžném monitoringu plnosti nádob, kdy je zjištěn plný nebo přeplněný kontejner nebo například zjištěno i během týdne při vývozu jiných komodit ze stanovišť. Jedná se o mimořádné víkendové svozy polopodzemních kontejnerů, kdy je papír mimořádně svážen lichou sobotu a plasty sudou sobotu. Některá stanoviště jsou pak vyvážena častěji, například: v ulicích Růžová, Brněnská, Pod Šibeníkem, J. Wolkera, třída Budovatelů. Jedná se zejména o nádoby na papír, ale většinou z důvodu špatného ukládaní odpadu. Nejedná se o stálý mimořádný vývoz, vždy dle potřeby a počtu nádob.

Jsou v Mostě vysloveně problémová místa týkající se nepořádku u kontejnerů?

Již několik let je například hrazeno 60 středních kontejnerů 1 100 l na směsný komunální odpad s vývozem každý den, nikoliv obden. Jedná se o velmi problematická místa, kdy ani umístění kontejnerů navíc nezabránilo odkládání odpadu mimo nádoby. Z tohoto důvodu je zajištěn vývoz včetně úklidu stanoviště každý den. Jedná se o stanoviště v ulicích A. Dvořáka, Česká, K. Marxe, K. H. Borovského, třída Budovatelů, Sportovní, Z. Fibicha a Javorová.

Našlo město Most nějaké řešení?

Vedení města se nebrání představě novely zákona o odpadech, že každý podnikatel má vlastní nádobu nebo nádoby na odpad, je ale opět nezbytné určit oblasti a místa, kde podnikatelský odpad vzniká a jestli je dostatek místa pro další nádoby.

Kam se mají lidé obrátit v případě, že nejsou s vývozem spokojeni?

Nejlépe na bezplatnou linku technických služeb 800 444 488 nebo po celých 24 hodin na linku dispečinku 476 453 240.

Zdroj: Mostecké listy

Aktuálně

Podnikání

Lidé

Co se chystá

Tipy na výlet

Zajímavosti

© 2012 - 2018 | E-mostecko.cz | Linelab.cz TOPlist

Webové stránky skupiny používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací