Pátek 7. srpen 2020
Svátek má Lada

Litvínov - Rada města Litvínova doporučila zastupitelům vzít na vědomí aktuální informace k projektu Areál Koldům - Revitalizace hřiště a veřejného prostranství. Cílem je zlepšení kvality bydlení na sídlišti Koldům, rozšíření herních ploch a mobiliáře v okolí a rovněž zřízení nových kamerových bodů, pomocí kterých bude nově revitalizované území monitorováno. Předfinancování projektu ve stoprocentní výši a spolufinancování v minimálně výši 50 procent bylo schváleno usnesením zastupitelstva letos v dubnu.

V květnu město požádalo o dotaci na projekt ze Státního fondu rozvoje bydlení 2019 (SFRB). V září obdrženo oznámení o poskytnutí dotace s podmínkou, že město doloží doplňující dokumenty. Předpokládané celkové náklady projektu činí cca 5,5 milionu korun. Dotace bude poskytnuta maximálně ve výši 50 % z celkových uznatelných nákladů, což je cca 2,6 mil. Kč včetně DPH. Realizace projektu se předpokládá v roce 2020.

Rada města Litvínova zároveň schválila na tuto akci zadávací dokumentaci veřejné zakázky malého rozsahu. Jedná se o stavební práce související s rozšířením stávajícího dětského hřiště za obytným domem Koldům v Litvínově o nové herní prvky pro děti od 3 let věku.

Vybudováno bude nové hřiště s venkovními cvičebními a relaxačními prvky pro populaci starší 14 let a samostatné hřiště vybavené workoutovými sestavami a prvky pro parkour. Dojde k doplnění městského mobiliáře (lavičky, koše, stojany na kola, psí pisoáry), ošetření blízké zeleně vč. umístění ptačích budek, vybourání nepotřebných betonových ploch a nahrazení stávající panelové komunikace novým chodníkem ze zámkové dlažby.

Nově zde bude zřízen také kamerový bod napojený na kamerový systém MP Litvínov.

Nabídky dodavatelů budou hodnoceny na základě nejnižší nabídkové ceny v Kč bez DPH. Předpoklad zahájení prací je v březnu příštího roku. Jedná se o realizaci akce zařazené v návrhu Akčního plánu rozvoje města pro rok 2020. Předpokladem realizace akce je získání dotace na spolufinancování ze Státního fondu rozvoje bydlení (SFRB) v rámci vyhlášené výzvy na financování z programu Regenerace veřejných prostranství na sídlištích a přijetí dotace v orgánech města a schválení rozpočtu.

Aktuálně

Podnikání

Lidé

Co se chystá

Tipy na výlet

Zajímavosti

© 2012 - 2018 | E-mostecko.cz | Linelab.cz TOPlist

Webové stránky skupiny používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací