23. února 2017 Svátek má Svatopluk

Litvínov - V Litvínově skončily 16. Globe Games. Celostátního setkání školních týmů, účastníků programu Globe, kterého je garantem americká Nasa, se zúčastnilo celkem 120 dětí, třicítka učitelů a dalších bezmála 50 dobrovolníků, kteří pomáhali s organizací celé akce.

Mezinárodní program Globe slaví letos již 18 let od svého vzniku a po celou dobu je koordinátorem pro Českou republiku Sdružení Tereza. Byli jsme jednou ze sedmi zemí, které v roce 1995 s programem začínaly. Některé české školy zůstaly zapojené dodnes a Globe Games se účastní pravidelně. A jaký je důvod každoročních setkání Globe týmů?


Co je program Globe? V něm  žáci zkoumají přírodu, sledují vývoj počasí a podnebí, určují půdní vlastnosti i kvalitu vod, mapují vegetaci v okolí své školy. Naměřená data mladí badatelé zpracovávají v originálních projektech a kromě získání vlastních poznatků a dovedností je využívají také k řešení lokálních problémů životního prostředí. Své výsledky si nenechávají pro sebe a informace odesílají do celosvětové databáze. Garantem mezinárodního programu je totiž americká NASA.


 

„Studenti za pomoci svých učitelů realizují v průběhu roku projekty zaměřené na poznávání životního prostředí a na Globe Games je prezentují, vyměňují si zkušenosti a získávají inspiraci pro další práci," uvedla dlouholetá koordinátorka Globe Dana Votápková, v současnosti působící v regionální kanceláři Globe pro Evropu a Euroasii.

V rámci akce se v sobotu „prokoulela" Litvínovem zeměkoule. Tu dovalili do Zámeckého parku účastníci setkání, kteří tak symbolicky pozdravili obyvatele města a zahájili Festival Globe. Cílem festivalu bylo seznámit širokou veřejnost s aktivitami Globe škol. Některé z nich si návštěvníci mohli, pod vedením žáků, sami vyzkoušet. Festival provázel bohatý hudební program a do nabídky festivalu se zapojili také místní litvínovské základní školy a skauti.

Akceproběhla za finanční podpory Ústeckého kraje a pod záštitou Jany Vaňhové, náměstkyně hejtmana Ústeckého kraje a starosty města Litvínov Mgr. Milana Šťovíčka. Záštitu Globe Games poskytlo také Velvyslanectví Spojených států Amerických v Praze.

Co se chystá

Zpravodajství

Tipy na výlet

Zajímavosti

Životní styl

×

Tyto stránky používají cookies, které se ukládají ve Vašem prohlížeči.