22. února 2017 Svátek má Petr

Most - „Když dva dělají totéž, nemusí to být to samé." Společnost KRUK svým unikátním přístupem ke klientům – dlužníkům – přesvědčuje veřejnost, že i v nepříliš oblíbené branži správy pohledávek působí firmy, jejichž praktiky ctí zásady slušného chování a pravidla fair play.

Že se nedají všichni měřit stejným metrem, dokazují zkušenosti klientů s postupy jedné z největších firem zabývajících se v tuzemsku správou pohledávek. KRUK přistupuje ke svým klientům otevřeným a transparentním způsobem, samozřejmostí je legálnost postupů a vstřícná komunikace. Novátorství spočívá v přístupu k inkasování pohledávek, ve kterém je pracovník zabývající se dluhem v roli poradce dlužníka a pomáhá mu najít nejlepší řešení, které povede k zaplacení dlužné částky smírnou cestou ve formě splátek přizpůsobených finančním možnostem dlužníka.

„Terénní poradci KRUK jsou vyškolení odborníci, kteří ke klientům přistupují s pochopením a vůlí o smírnou domluvu. Tou bývá splátkový kalendář, který je vždy zcela individuálně přizpůsoben finančním možnostem klienta. Našim cílem je vytvořit mezi námi a klientem přátelské prostředí umocněné důvěrou, které bude garantovat pohodovou spolupráci a oddlužení klienta," říká Vítězslav Kus, obchodní ředitel KRUK Česká a Slovenská republika.

Správce pohledávky versus exekutor

Velmi často dochází k záměně dvou zcela odlišných pojmů a institucí. Řada spotřebitelů se domnívá, že správce pohledávky je tou samou osobou se stejnými pravomocemi jako exekutor. Tato domněnka je ovšem mylná – subjekt, který spravuje dluhy, nemá přístup k bankovnímu účtu dlužníka a nevydraží jeho pračku nebo televizor. Jeho cílem je smírné uzavření dohody tak, aby zásah exekutora nebyl vůbec potřeba. Teprve nedostatečná vůle ke spolupráci a dohodě ze strany zadlužené osoby vede k předání záležitosti k soudu a v důsledku k exekuci.


ČTĚTE TAKÉ:

Za dluhy seniorů stojí snaha pomoct rodině

Půvaby výprodeje mohou stát za počátkem finančních potíží

Jak se nedostat do dluhové pasti


Nejhorší věc, jakou může dlužník udělat, je nereagovat na písemné výzvy k úhradě, odmítat kontakt či návštěvu terénního poradce a zkrátka tzv. strčit hlavu do písku. Čas bude plynout dál, dluh sám nemizí a naopak roste o úroky, a po čase se pak návštěva exekutora stane skutečností. Naopak velmi prozíravé je se co nejrychleji spojit s firmou spravující dluh, pravdivě popsat svoji situaci a společně hledat řešení. Klienta to nestojí žádné výdaje, protože firmy spravující pohledávky nepřipočítávají náklady na svou činnost k dluhu. Dlužník splatí pouze tolik, kolik činí jeho dlužná částka.

Zkušenost ukazuje na poctivost lidí

„Zkušenosti společnosti KRUK ukazují, že Češi jsou v drtivé většině poctiví lidé. Chtějí splácet svoje dluhy, a pokud tak nečiní, je to proto, že prostě nemají peníze," upřesňuje Vítězslav Kus. „Proto se vždy snažíme najít smírné řešení a obvykle rozložíme dluh na splátky přizpůsobené finančním možnostem zadlužené osoby. Letos se výše průměrné měsíční splátky pohybuje mezi 1700–2100 Kč. Tato částka je pro většinu zadlužených osob přijatelná a díky tomu mohou zahájit proces oddlužení."

Hodnocení odpovídá skutečným očekáváním Čechů. Průzkum provedený pro skupinu KRUK ukazuje, že až 47% dlužníků by od firmy spravující pohledávky očekávalo rozložení dlužné částky na splátky. Jenom 1 % by upřednostnilo umoření dluhů a necelé 3 % odložilo splácení.

Mnozí dlužníci se vyhýbají splácení svých závazků a domnívají se, že budou časem promlčené. To je zcela mylný a v důsledku velmi riskantní závěr. Z etického pohledu by každý dlužník měl uznat, že dluhy se zkrátka musí splácet, taková je dohoda s věřiteli a poctivý přístup. Kde nepomůže férový přístup dlužníka, nastoupí soudy a případně exekuce; A co je nejpodstatnější – dluhy samovolně nemizí. Nesolidní dlužník může být i po letech zapsán do rejstříku dlužníků, přičemž tento záznam prakticky znemožňuje čerpat v budoucnu úvěr v bance nebo nakupovat na splátky. Domluva s věřitelem je tedy nejlepší řešení, které zajistí více klidu i v tíživé situaci a ochrání dlužníka před možnými nepříjemnými důsledky.

Co se chystá

Zpravodajství

Tipy na výlet

Zajímavosti

Životní styl

×

Tyto stránky používají cookies, které se ukládají ve Vašem prohlížeči.