20. února 2017 Svátek má Oldřich

Mostecko - Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad. Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li tělesně i duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce.

 

 

Informují o tom na svých stránkách Mostecké listy. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce.

 

K zápisu, který se koná v základních školách zřízených městem Most v pondělí 20. ledna od 12 do 18 hodin a v úterý 21. ledna od 8 do 16 hodin, se dostaví také děti, kterým byla z jakéhokoli důvodu odložena povinná školní docházka u předcházejícího zápisu do prvního ročníku základního vzdělávání. Osoba, která dítě doprovází, předloží u zápisu doklad o bydlišti a věku dítěte.

 

Porušení povinnosti přihlásit dítě k zápisu ve stanovené době lze postihnout jako přestupek podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, v platném znění.

Co se chystá

Zpravodajství

Tipy na výlet

Zajímavosti

Životní styl

×

Tyto stránky používají cookies, které se ukládají ve Vašem prohlížeči.