26. února 2017 Svátek má Dorota

Most - Mostecko se opět zařadilo k místům s nejvíce znečištěným ovzduším v České republice. Znečištění ovzduší prachem zde už překročilo zákonem povolenou míru, když byl vyčerpán počet dní, po které smí být porušen denní limit pro polétavý prach (PM10). Stalo se tak o čtyři měsíce dříve než vloni. Uvedlo to Centrum pro životní prostředí.

Uhelná elektrárna Počerady v ranní mlze. Ilustrační foto: www.air-photo.cz

Více překročení zatím zaznamenalo jen několik míst Moravskoslezského kraje (Ostrava, Havířov, Věřňovice) a Kladno. Prach v ovzduší přitom vážně ohrožuje zdraví i životy lidí. Podle zprávy Státního zdravotního ústavu mělo znečištění ovzduší prachem v České republice za rok 2012 na svědomí zhruba 5500 předčasně zemřelých lidí a 1800 vážně nemocných, kteří museli být hospitalizováni pro akutní srdeční nebo dýchací obtíže.

Obyvatelé Mostecka dýchají vzduch, jehož znečištění překračuje doporučení Světové zdravotnické organizace (WHO) i platné limity. Zákon a evropská směrnice o ovzduší povolují překročit denní limit pro znečištění prachem po 35 dnů během kalendářního roku. Podle údajů Českého hydrometeorologického ústavu měřící stanice Most i Lom toto kvótu vyčerpaly už 13. března. To je o více než čtyři, respektive o devět měsíců dříve než v loňském roce, kdy v Mostě byla „smogová kvóta" vyčerpána 23. července a v Lomu až 21. prosince.

"Most letos překročil limit o sedm měsíců dříve než v roce 2012, kdy 36. den s překročeným limitem připadal až na druhou polovinu října. Podle statistik ČHMÚ byl v Mostě vysoký počet dnů s překročeným limitem pro prach také v předchozích letech. V roce 2009 šlo o 46 dní s překročeným limitem, v roce 2010 o 60 dní, v roce 2011 o 89 dní, v roce 2012 o 68 dní a vloni o 48 dní," uvedl MUDr. Miroslav Šuta z Centra pro životní prostředí a zdraví. „Celoroční průměrná koncentrace prachu v posledních letech zákonný limit sice nepřekračovala, ale ten není stanoven odborně, nýbrž politickým rozhodnutím. Hodnota doporučená WHO pro ochranu lidského zdraví byla překračována o 50% i více," dodal.

Dýchání prachu zhoršuje činnost plic a snižuje délku života

Jako polétavý prach se obvykle označují částice s průměrem menším než 10 μm (PM10). Krátkodobé vdechování prachu zvyšuje počet zánětlivých onemocnění plic, působí negativně na srdečně-cévní systém, vede ke zvýšení počtu hospitalizací a k vyšší úmrtnosti. Dlouhodobé působení prachu zhoršuje plicní funkce u dětí i dospělých, zvyšuje počet chronických obstrukčních onemocnění plic a snižuje délky dožití hlavně v důsledku úmrtí na srdečně-cévní a plicní onemocnění.

„Za nejnebezpečnější je považována frakce jemných prachových částic, které mají schopnosti vnikat až do plicních sklípků. Jsou příčinou zejména vážných srdečně-cévních onemocnění a způsobují i předčasná úmrtí.," varoval Miroslav Šuta a dodal: „V Mostě v roce 2012 činila roční průměrná koncentrace 23,3 µg/m3. Tím sice Most těsně splnil zákonný limit, který je však nastaven 2,5-krát výše než hodnota doporučená Světovou zdravotnickou organizací. Z toho vyplývá pro Mostečany významně zvýšené riziko předčasného úmrtí, zejména na nemoci srdce a cév."

Lidé u nás žijí i o tři roky kratší dobu

„V rámci vědeckého Programu Teplice se ukázalo, že očekávaná délka života při narození je tu oproti regionům s menším znečištěním o 2 až 3 roky kratší. Podlé výzkumu znečištěné ovzduší významně ovlivňuje genetický materiál a reprodukční funkce člověka. Znečištění v regionu negativně ovlivňuje už vývoj zárodku v děloze, pravděpodobně ovlivňuje i kvalitu spermií, a tím i zdraví příštích generací. Výzkum také potvrdil zvýšený výskyt dětských nemocí, především chorob dýchacích cest a onemocnění alergických," uvedl MUDr. Šuta.

Co se chystá

Zpravodajství

Tipy na výlet

Zajímavosti

Životní styl

×

Tyto stránky používají cookies, které se ukládají ve Vašem prohlížeči.