25. února 2017 Svátek má Liliana

Most/Ústecko - Profesionální hasiči důrazně odmítají tvrzení, která zazněla v některých médiích, že hasiči, nasazení na akcích, souvisejících s likvidací následků letošních povodní v Ústí nad Labem a přilehlých obcích, cokoliv postrádali.

Od rána 2.6. kdy zahájil činnost stálý štáb HZS pro územní odbor Ústí nad Labem, vedený plk. Mgr. Pavlem Faltysem, je na Ústecku maximum podpory směřováno k nasazeným a tímto štábem řízeným jednotkám HZS a JSDH obcí.

Od neděle je ve výkonu nasazeno maximum všech členů štábu, kteří koordinují práci, nasazení a materiální zajištění všech hasičů v terénu. Pohonné hmoty, strava a pravidelné střídání na místech je po celo dobu zajištěno.

"Všechny jednotky a jejich příslušníci, které jsme vyslali do terénu, aby zajišťovaly bezpečnost a ochranu majetku a zdraví občanů města Ústí nad Labem, jeho městských částí Vaňov, Krásné Březno, Neštěmice a Mojžíř, a přilehlých obcí Povrly, Trmice, Stadice a Řehlovice, kde jsme podle původních odhadů a informací z krizového štábu magistrátu města také očekávali značné problémy a ohrožení obyvatel, jsou maximálně zajištěny a jejich činnost monitorována," říká mluvčí krajských hasičů Lukáš Marvan.

Postupně se stoupající hladinou byly vysílány do akcí jednotky HZS ÚK dobrovolné jednotky z obcí Stebno, Povrly, Mojžíř, Velké Březno, Malé Březno, Velké Chvojno, Telnice, Řehlovice, a také se zapojily SDH městských částí Střekov, Neštěmice a Božtěšice.

Po celou dobu je jasně nastavený postup při nasazení jednotek.

Ze stanice HZS ÚK Ústí nad Labem byl už v pondělí pro zajištění bezpečnosti obyvatel městské části Střekov vyslán odřad profesionálních hasičů ze stanice ve Všebořicích, který čítal 6 příslušníků a techniku CAS24 T815 s člunem, cisternu s PHM a týlový kontejner, a dokonce i výškovou techniku AP27, pokud by nastal v této oblasti problém. Tato část jednotky HZS se na nezbytně nutnou dobu přesunula do prostor bývalé požární stanice jednotky hasičů a.s. Spolchemie v areálu společnosti Setuza.

Dále bylo rozhodnuto o nasazení jednotek SDH obce Stebno a Řehlovice v městské části Vaňov, kde zajistil magistrát města zázemí pro MP, ZZS a naše jednotky v areálu MŠ.

Tímto jsme byli připraveni pomoci i v oblastech, kde se předpokládala nedostupnost z centra města. (Stanice Všebořice – dojezd)

Úkolem všech nasazených jednotek bylo zajistit zejména záchranu životů a ochranu zdraví občanů města a také ochranu majetku. Tomu, kdo se na nás obrátil, jsme zajistili čerpadla, elektrocentrály nebo osvětlovací soupravy. Na určených místech jsme nasadili jednotky.

V akci jsou mimo již zmíněných jednotek i jednotky hasičů SŽDC, Spolchemie, členové týmu VZS ČČK a další.

V pohotovosti byla po celou dobu také povolaná technika ZÚ Hlučín a Zbiroh, které na pokyn Generálního ředitelství HZS a podle požadavku krizového štábu HZS pro ústecký kraj, zatím přesunula na naši požární stanici a podle pokynů se nasazuje do zatopených lokalit, zejména na území územních odborů Litoměřice a Děčín.

Ze stanice Ústí nad Labem byl přesunut člun do obce Křešice na litoměřicku, technikou AV 15 bylo zajištěno ustavení vysokokapacitní čerpací stanice v obcíchna Litoměřicku, neustále probíhá dovoz a přesun určeného materiálu. Do určených lokalit se naváží materiál a prostředky humanitární pomoci, máme posílen dokonce i štáb o dobrovolníky.

Se všemi nasazenými jednotkami jsme v neustálém spojení, a proto odmítáme, že by postrádaly pohonné hmoty, jídlo, materiální zabezpečení nebo cokoliv, co by ke své činnosti potřebovali, tak jak je medializováno.

Stálý štáb hasičů je v neustálém kontaktu s krizovými štáby obcí a pravidla a taktika zásahů jasně nastavena.

"Velký dík a ocenění si zaslouží za dosavadní úsilí i všichni dobrovolníci, kteří pomáhali při stavbě protipovodňových opatření. Desítky hodin pytlovali a v koordinaci s městskými službami, které zajišťují materiál a techniku, stavěli hráze nejen na Střekovském nábřeží a v centru města, ale i všude tam, kde to bylo naším štábem a magistrátem města dohodnuto," podotkl Marvan.

Do včerejší noci, dokud voda stoupala, jsme vyvíjeli činnosti, směřující zejména k záchraně životů a k ochraně bezpečnosti občanů a ochraně jejich majetku tak, abychom zvládali koordinovat všechny požadavky. Máme k dispozici databázi nabídnuté materiální a věcné pomoci, kterou občané nabízejí. Komunikujeme se všemi, kteří pomoc nabízejí.

Z těchto prostředků pak budou v maximální možné míře uspokojovány potřeby občanů, pokud se o pomoc na štáb HZS obrátí.

"Pokud se všichni budou řídit pokyny a pravidly, která jsou jasně nastavena, celou situaci zvládneme ke spokojenosti všech občanů a zainteresovaných složek," dodává Marvan.

Co se chystá

Zpravodajství

Tipy na výlet

Zajímavosti

Životní styl

×

Tyto stránky používají cookies, které se ukládají ve Vašem prohlížeči.