23. února 2017 Svátek má Svatopluk

Obrnice - Obrnice se už od roku 2007 snaží získat do svého vlastnictví pozemek, které obec dlouhodobě využívá při pořádání společenských akcí pro veřejnost. Plochu navíc udržuje.

Na pozemku bylo dříve fotbalové hřiště Tělovýchovné jednoty Sokol Obrnice. Současné TJ Sokol se ale nepodařillo doložit, že je nástupnickou organizací, lokalita tedy zůstala v evidenci jako pozemek neznámého vlastníka. „Ze závěru rozsáhlého zkoumání Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) vyplývá, že pozemek osvědčuje vlastnictví státu. V letošním roce byly proto parcely zapsány do katastru nemovitostí jako majetek České republiky," uvedla obrnická starostka Drahomíra Miklošová.

Po zjištění vlastníka obec požádala ÚZSVM o možnost odkoupení pozemku. „Uvědomujeme si, že úřad je povinnen prodávat pozemky ve výběrovém řízení, přihlásili se už tři zájemci. V tomto případě jsme ale přesvědčeni, že je ve veřejném zájmu, aby pozemek vlastnila obec. Žádáme proto o přímý prodej, zúčastnit se jakékoli formy výběrového řízení je pro obec velmi problematické," vysvětlila starostka.

Pozemek tvoří tři parcely o celkové výměře 1,6 hektaru. Při průměrné ceně pozemků vyjmutých z bytové výstavby v Obrnicích, která činí 60 korun za metr čtvereční, by tak obec zaplatila necelý milion korun.

Starostka upozornila, že obec zatravněný pozemek udržuje vlastními zaměstnanci a technikou, pořádá zde sportovní a kulturní akce. Oslavy Dne dětí či tradiční Obrnické slavnosti navštěvuje každým rokem 600 až 700 obyvatel a návštěvníků. Pozemek využívají ke svým aktivitám i místní neziskové organizace: TJ Sokol k fotbalovému tréninku dětí a mládeže a pořádání turnajů, členové sboru doprovolných hasičů k nácviku připravenosti na zásahy a také jako základnu pro trénink dětí a mládeže v hasičských dovednostech, kynologický klub k výcviku psů.

V územním plánu obce je pozemek definován jako plocha s převahou nízké zeleně, na níž je vyloučena bytová výstavba i zázemí pro podnikání. Návrh 1. změny územního plánu, o němž budou hlasovat zastupitelé, upřesňuje využití plochy jako veřejné prostranství s prvky zeleně, tedy výhradně pro aktivity určené široké veřejnosti.

„Dalším důvodem, proč máme o pozenek eminentní zájem, je jeho poloha a rovinatost. Obec nemá žádnou jinou srovnatelnou plochu k pořádání významných aktivit. Obrnice se totiž rozkládají z větší části na svahovitém terénu," doplnila Miklošová.

Co se chystá

Zpravodajství

Tipy na výlet

Zajímavosti

Životní styl

×

Tyto stránky používají cookies, které se ukládají ve Vašem prohlížeči.