26. února 2017 Svátek má Dorota

Most - Pekárnu v Mostě nechala uzavřít potravinářská inspekce kvůli výskytu hmyzu i hlodavcům!  Provozovna byla vedena podle kontrolorů v otřesných hygienických podmínkách! 

Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) během pondělní kontroly zjistila závažné nedostatky v hygienických podmínkách v provozovně pekárny Petr Süsser v Lipové ulici v Mostě a provozovnu neprodleně uzavřela.

 Nedostatky SZPI zjistila ve výrobní i prodejní části provozovny. Prostory provozovny nebyly udržovány v řádném stavu a bylo zřejmé i zanedbání provádění řádného úklidu prostor a čištění používaných zařízení. Kromě těchto nedostatků zjistila inspekce v provozovně nežádoucí výskyt hmyzu a v zázemí provozovny i výskyt hlodavců. Některé suroviny používané pro výrobu byly skladovány v nevhodných hygienických nebo teplotních podmínkách a některé i bez řádného označení umožňující jejich identifikaci či zjištění data minimální trvanlivosti.


"Na základě těchto zjištění byl podle zákona č. 146/2002 Sb., o SZPI, ve znění pozdějších předpisů, uložen zákaz užívání prostor pro výrobu potravin a prostor pro jejich uvádění do oběhu. Vedle celkového úklidu musel provozovatel prověřit veškeré neoznačené suroviny ve výrobně a ve skladu a vyřadit ty, které nelze řádně identifikovat," informoval Martin Štoll z SZPI.

 Provozovateli byl uložen zákaz uvádění do oběhu (zpracování) suroviny, u které došlo k nedodržení chladícího řetězce. Následná kontrola dne 21. 8. 2013 konstatovala, že důvody k uzavření byly odstraněny a bylo možné opětovně povolit užívání prostor pro výrobu a odej potravin. S provozovatelem bude zahájeno správní řízení o uložení sankce.

Co se chystá

Zpravodajství

Tipy na výlet

Zajímavosti

Životní styl

×

Tyto stránky používají cookies, které se ukládají ve Vašem prohlížeči.