Čtvrtek 6. říjen 2022
Svátek má Hanuš

ČR - Český hydrometeorologický ústav letos přichází s novinkou. Nově přináší každý den mapu zobrazující pravděpodobnost růstu hub. Model vznikl ve spolupráci Oddělení biometeorologických aplikací v Praze a Oddělení meteorologie a klimatologie v Plzni.

Aktualizace mapy probíhá denně na stránkách https://info.chmi.cz/bio/. Mapa vyjadřuje vhodnost vláhových a teplotních podmínek pro růst hub. Houby potřebují k růstu dostatečnou půdní vlhkost a vhodné teplotní podmínky. Základem výpočtu je informace o nasycení půdy srážkami v předchozích 30 dnech (index API30) v kombinaci s průměrnými teplotami v posledních 7 dnech.

Čím vyšší je hodnota indexu, tím vyšší je nasycení půdy vodou a tedy potenciál růstu hub. „Aktuální vlhké a teplé počasí začíná vytvářet vhodné podmínky pro růst hub. Výrazný vzestup růstu hub ale teprve očekáváme. V současnosti jsou nejvhodnější podmínky pro růst hub na jihu a severovýchodě České republiky, naopak nejhorší na západě a severozápadě Čech,“ uvádí Martin Možný z Oddělení biometeorologických aplikací

1706mapa

Zdroj: www.chmi.cz

Jak ovlivňuje počasí růst hub?

Obecně platí, že houby začínají nejvíce růst po vydatných deštích (cca 10 dní po nich) a následném teplém (nikoli však horkém) počasí, nejvíce v rozmezí července a září.

Zásadním kritériem pro tvorbu mapy je hodnota API30 (index předchozích srážek), což je veličina posuzující nasycenost půdy, založená na sumaci denních úhrnů srážek za sledované období (30 dní) s klesající vahou směrem do minulosti (čím vyšší hodnota, tím vyšší nasycení půdy vodou a tedy „potenciál růstu hub“). Hodnota API30 je násobena koeficientem vycházejícím z průměrné teploty v posledních sedmi dnech, jelikož v nejteplejších měsících je potenciál výparu spadlých srážek výrazně vyšší. Stejný úhrn srážek je proto méně “efektivní” pro růst hub například v srpnu, než v červnu.

Jak změna klimatu ovlivňuje houby?

Klíčovým faktorem pro růst hub je vodní bilance. Zvyšující se teploty spojené s klimatickou změnou zvyšují výpar a tím snižují množství vody dostupné pro houby. V budoucnu lze očekávat negativní dopad tohoto jevu na růst hub.

Aktuálně

Podnikání

Lidé

Co se chystá

Tipy na výlet

Zajímavosti

© 2012 - 2018 | E-mostecko.cz | Linelab.cz TOPlist