Z Mostecka

Z Litvínovska

Ze sportu

Český Jiřetín - V obci Český Jiřetín navštivte jednu z nejhodnotnějších lidových památek kostel sv. Jana Křtitele. Kostel z poloviny 16. století, postavený v pozdně gotickém slohu, byl roku 1969 přemístěn z obce Fláje, která byla zatopena přehradou, do obce Český Jiřetín.

Kostel patří mezi nejhodnotnější celodřevěné lidové sakrální památky v naší republice. Roubená stavba sloužila původně protestantům. Teprve po rekatolizaci českých zemí, která se Flájí dotkla relativně pozdě (1667-70) byl kostel vysvěcen jako místo pro bohoslužby římského obřadu. Na pravé straně presbyteria z čelního pohledu je umístěna náhrobní deska prvního zdejšího katolického faráře P. Tobiáše Alexandra Maxmiliána Hermanna. Interiér kostela původně tvořil hlavní oltář sv. Jana Křtitele, dva protějškové boční oltáře a řada cenných gotických a barokních plastik.

Část tohoto původního vybavení se nachází ve sbírkách Okresního muzea Most v zámku Valdštejnů v Litvínově, část se bohužel nedochovala. Po odsvěcení kostela sv. Jana Křtitele na Flájích v dubnu 1962 byl objekt připravován k transferu a v roce 1969 přenesen do obce Český Jiřetín, na současné místo.

V roce 1995 byl na náklady státu obnoven a následně navrácen církvi. V roce 1996 byl znovu vysvěcen. Příležitostně je kostel využíván při církevních obřadech a výstavách lidového umění.

Co se chystá

Tipy na výlet

Zajímavosti

Životní styl

×

Tyto stránky používají cookies, které se ukládají ve Vašem prohlížeči.