19. ledna 2017 Svátek má Doubravka

Most - Zvýšení konkurenceschopnosti a zaměstnanosti v Ústeckém kraji na stav srovnatelný s ostatními regiony České republiky do roku 2020. To je hlavní cíl a smysl Paktu zaměstnanosti, který v Litoměřicích podepsala i generální ředitelka Úřadu práce ČR Marie Bílková. Úřad práce ČR (ÚP ČR) se tak stal oficiálním členem jeho organizační struktury.

 

Ústecký kraj je po Moravskoslezském a Jihočeském kraji třetím regionem, ve kterém se podařilo položit základy mnohem účelnější spolupráce mezi všemi složkami trhu práce. Uzavírají ho mezi sebou dotyčné kraje, krajské hospodářské komory a další subjekty činné na trhu práce, včetně ÚP ČR. V rámci memoranda se signatáři zaměřují na komplexní a systémové řešení regionálních problémů, a to ve čtyřech hlavních oblastech: Trh práce a zaměstnanost, Vzdělávání a konkurenceschopnost, Společenská odpovědnost, sociální oblast a rovné příležitosti a Podpora průmyslového regionu. Čtvrtým krajem, ve kterém by měla tato iniciativa vést ke zlepšení podmínek, se stane v nejbližší době Liberecko.

„Velmi mě těší, že zakladatelé přizvali k podpisu Paktu zaměstnanosti i Úřad práce ČR. Ostatně právě naším hlavním posláním je pomoci lidem k co nejrychlejšímu návratu do zaměstnání. A k tomu, aby ta doba byla skutečně co nejkratší, je třeba, aby spolupracovaly všechny složky trhu práce. Pakty zaměstnanosti vytváří vhodné prostředí pro jejich efektivní spolupráci," říká generální ředitelka ÚP ČR Marie Bílková.

Podle generální ředitelky ÚP ČR by k těmto snahám měly také významně pomoci i kvalitní projekty financované z evropských prostředků.

Co se chystá

Tipy na výlet

Zajímavosti

Životní styl

×

Tyto stránky používají cookies, které se ukládají ve Vašem prohlížeči.