4. prosince 2016 Svátek má Barbora

Most – Mostecký magistrát zpřísnil podmínky pro popíjení alkoholu na veřejnosti. Rozšířil místa, kde si nesmíte přihnout. K dosavadním třinácti lokalitám přibyly tři další a tři byly významně rozšířeny. Kde všude vám hrozí za konzumaci alkoholu pokuty?

Ilustrační foto: Stock.xchngRozšíření dosud platné tři roky staré vyhlášky přistoupili zastupitelé na konci ledna, nová verze předpisu začala platit po patnácti dnech od zveřejnění.

„K tomuto rozšíření jsme přistoupili ze dvou důvodů. Na jedné straně nás velmi potěšila výrazně pozitivní reakce občanů, kteří žijí tam, kde již platí zákaz konzumace alkoholu, na druhé straně jsme přihlédli ke stížnostem těch, kteří bydlí v místech, kde tento zákaz dosud neplatí a opilci si je oblíbili," vysvětlil primátor Vlastimil Vozka pro Mostecké listy.

„Při rozšíření počtu míst, kde je zakázána konzumace alkoholu na veřejnosti, jsme byli velmi omezeni opatřením Ústavního soudu, podle nějž nelze zákaz zavést plošně, tedy pro území celého města. Rozšíření počtu míst, kde zákaz platí, je třeba zdůvodnit, proto jsme na základě stížností občanů a po konzultaci s městskou policií vybrali právě tyto lokality," doplnil primátor.

Oblasti, kde je zakázána konzumace alkoholu na veřejnosti:

1) centrum města v okolí magistrátu, Centralu, městského divadla, Prioru, finančního úřadu a pošty;

2) okolí bloků 89-94;

3) okolí bloků 14, 15, 16, 23 a 95-100, okolí Kauflandu;

4) prostor kolem objektu Sport, Penny Marketu a bloku 576;

5) prostor vymezený budovami gymnázia, bloku 26, Báňskou záchrannou stanicí a ulici J. V. Sládka (u bloku 38);

6) okolí bloků 600, 605, 606, 608, 609, 611, 651a 652 mezi budovami 15. ZŠ a Komerční banky; nově rozšířeno o okolí Divadla rozmanitostí a bloku 525;

7) okolí části ulice Slovenského národního povstání, zejména pak okolí bloků 1-7;

8) prostor kolem bývalé budovy magistrátu v ulici Pionýrů, Vysoké školy finanční  a správní a bloků 314, 324, 325, 327, 328 a 330;

9) okolí bloků 292-94, centrálního hřiště a přilehlé ulice Československé mládeže, prostor u klubu Neprakta; nově rozšířeno o okolí bloků 283-91;

10) tržnice pod kinem Kosmos; nově rozšířeno o okolí bloků 373-78;

11) okolí bloků 640-42, mateřské školy v ulici Albrechtická, bloku 636 a prostor u Areálu mládeže;

12) široký prostor vymezený z jedné strany ulicí Okružní a zahrnující okolí 18. ZŠ a okolí bloků 709, 712-23, 733, 734, mateřské školy a městských jeslí;

13) okolí dětského domova, dětského stacionáře, SSŠ pro marketing a ekonomiku podnikání, 4. ZŠ a bloků 505-08 a 518-20;

14) prostor kolem bloku 406 a přilehlého parkoviště v Moskevské ulici;

15) okolí bloku 81 u křižovatky ulic Josefa Skupy a Československé armády;

16) veřejné prostranství před budovou vlakového nádraží.

Zdroj: Město Most

Co se chystá

Tipy na výlet

Zajímavosti

Životní styl

×

Tyto stránky používají cookies, které se ukládají ve Vašem prohlížeči.