19. ledna 2017 Svátek má Doubravka

Mostecko - V současné době eviduje ČEZ Distribuce desítky případů, kdy sami zákazníci při přepisu odběrného místa zjistili neoprávněný odběr způsobený buď předchozím majitelem či nekvalitní prací firem provádějící opravy v elektroměrovém rozvaděči. Aby se pro příště vyhnuli ti „poctiví" zákazníci vzniklým problémům, doporučují energetici například při koupi nemovitosti nebo změně uživatele provést revize předmětné elektrické instalace.

Při přepisu odběrného místa buďte opatrní. Ilustrační foto: www.e-teplicko.cz

Tímto preventivním krokem (není před změnou odběratele výslovně požadován) - revizí, může být zabráněno situaci, kdy na sebe případně nový zákazník převezme odpovědnost za měřící zařízení, které vykazuje neoprávněný odběr elektřiny. Každý zákazník má totiž své odběrné elektrické zařízení udržovat ve stavu odpovídajícím právním předpisům a technickým normám. Úkolem oprávněné osoby (revizního technika) je pak posoudit stav elektrické instalace, odhalit závady ohrožující život, zdraví či majetek osob a zákazníkovi doporučit žádoucí postup k odstranění takových závad.

Co dělat, když zjistím neoprávněný odběr či porušení měřícího zařízení?

ČEZ Distribuce všem svým zákazníkům doporučuje, aby v případě zjištěných závad, které vykazují znaky neoprávněného odběru elektrické energie dle energetického zákona, bylo takové zjištění oznámeno Policii ČR. V případě jakýchkoliv dotazů, nejasností nebo zjištění poškozeného elektroměru nebo porušení plomb či úředních značek je možné se také obrátit na zákaznickou linku Skupiny ČEZ 840 840 840.

Je také vhodné, aby nový zákazník (respektive zájemce o přepis odběrného místa) vyčkal s přepisem na odborné odstranění neoprávněného odběru ze strany provozovatele distribuční soustavy a na uvedení elektrické instalace do stavu odpovídající právním předpisům a normám. V neposlední řadě je i vhodné průběžně své odběrné místo vizuálně kontrolovat zejména, zda elektroměr není viditelně poškozen a je řádně zaplombován.

Poslední případy zákazníků (které se bohužel stále opakují):

Zákaznice z Ústí nad Labem při koupi bytu zjistila, že přestože má elektřinu vypnutou, fungují spotřebiče v koupelně. Následně bylo zjištěno, že firma, která prováděla kompletní rekonstrukci koupelny, napojila část elektroinstalace mimo měřenou část. Naprosto stejný případ řešil i zákazník v Příbrami.

Zákazník z Olomouce nepřišel pouze shodou okolností při rekonstrukci bytu k úrazu elektrickým proudem, neboť přestože si vypnul přívod do bytu, část instalace byla díky neoprávněně připojenému vodiči pod napětím. Obdobnou situaci řešila také zákaznice v Hradci Králové.

Jelikož chtěl mít zákazník z Plzně přehled o své spotřebě, byl zvyklý provádět si pravidelné odečty. Po nastěhování do nového bytu zjistil, že spotřebu má nulovou a následná kontrola odhalila, že do elektroměru je proveden zásah a spotřebovávaná elektřina není měřena.

Co se chystá

Tipy na výlet

Zajímavosti

Životní styl

×

Tyto stránky používají cookies, které se ukládají ve Vašem prohlížeči.