24. ledna 2017 Svátek má Milena

Litvínov - V ulicích Litvínova bude uklízet daleko více veřejně prospěšných pracovníků (VPP) než doposud, jejich počet město nově navyšuje o 37 lidí.

K navýšení pracovních míst v rámci veřejně prospěšných prací, společensky účelných pracovních míst a vytvořených pracovních míst v rámci cílených programů dochází na základě rozšířené poptávky po těchto místech a zároveň rozšířené nabídky možností k vytváření těchto pracovních míst. 

Předpokladem pro získání finančních prostředků na úhradu mzdových nákladů je vždy uzavření řádné pracovní smlouvy na dobu určitou.

Ze strany vedení Technických služeb Litvínov, s. r. o., byl vznesen požadavek na personální zabezpečení 30 dělníků pro čištění města a 3 předáků na dobu 12 měsíců.

Ze strany vedení SPORTaS, s. r. o., Litvínov byl vznesen požadavek na personální zabezpečení 4 dělníků na úklid sportovišť na dobu 5 měsíců.

Žádostem je možné vyhovět pouze zabezpečením pracovních míst v rámci veřejně prospěšných prací (dále jen VPP) od Úřadu práce ČR, na jejichž vytvoření poskytuje Úřad práce příspěvek na platy včetně pojistného na sociální zabezpečení, příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a pojistného na veřejné zdravotní pojištění. Výše měsíčního příspěvku na financování takto vzniklých pracovních míst činí 10 500 Kč na dělníka a 15 000 Kč na předáka.

O pracovní místa vzniklá v rámci VPP může žádat pouze obec, podnikatelským subjektům není tato pomoc určena. Z tohoto důvodu žádost o 37 VPP zajistí město. Město Litvínov, coby zaměstnavatel, bude ze svých prostředků hradit 37 zaměstnancům doplatek na mzdové náklady. Se zaměstnáním těchto zaměstnanců jsou spojené i další náklady za stravenky, osobní ochranné pracovní pomůcky, náklady za pracovně lékařskou prohlídku, náklady na povinné pojistné na úrazové pojištění a povinný podíl za neplnění povinnosti zaměstnávat zdravotně postižené.

Celkové finanční prostředky vynaložené na zaměstnání 37 VPP převýší částku příspěvku od Úřadu práce o více než čvrt miliónu korun. Potřebnou částku zajistí město z rozpočtu odboru nakládání s majetkem.

Co se chystá

Zpravodajství

Tipy na výlet

Zajímavosti

Životní styl

×

Tyto stránky používají cookies, které se ukládají ve Vašem prohlížeči.