Litvínov - Rekonstrukce komunikace v Alešově ulici v Litvínově se prodlouží. Mohou za to prodlevy v práci vodařů, kteří tam opravují kanalizaci a vodovod. V neděli před polednem bylo staveniště prázdné, práce nepokračovaly ani tento den.

Podle radnice došlo k prodlevě ze strany Severočeské vodárenské společnosti z technologických důvodů. Kanalizace bude dokončena do 20. září 2015 a vodovod do 30. září 2015, následně budou pokračovat práce na větvi kanalizace směrem k ulici Podkrušnohorská.

"Město Litvínov v návaznosti na kolizi s výše uvedenou stavbou nemůže dále pokračovat v rekonstrukci komunikací a zpevněných ploch." uvedla Eva Rambousková z odboru investic a regionálního rozvoje litvínovské radnice.

Staveniště bylo městem zhotoviteli předáno letos 22. července a původní termín dokončení byl stanoven na 11. října 2015. "Vzhledem k pohybu těžké mechanizace vodárenské společnosti nelze v ulici Alešova pokračovat s opravou komunikace," dodala Eva Rambousková.

Po jednání se stavební společností STRABAG byl prodloužen termín rekonstrukce komunikací a zpevněných ploch do konce listopadu.

Co se chystá

Zpravodajství

Tipy na výlet

Zajímavosti

Životní styl

×

Tyto stránky používají cookies, které se ukládají ve Vašem prohlížeči.