23. ledna 2017 Svátek má Zdeněk

Litvínov - V lese nad litvínovskou čtvrtí Janov skončily opravy tamní přehrady. Stavba zajistí potřebnou stabilitu a bezpečnou funkci hráze. Po téměř stoletém provozu vodního díla bylo nutné provést řadu stavebních akcí, mezi nimiž sanace průsaků podložím dominuje.

 

Po předchozí první etapě se nyní dokončila i etapa druhá. „Sanace průsaků podložím představuje výstavbu injekční štoly hornickým způsobem, za pomoci trhacích prací. Po dokončení se z této štoly provedla injekční clona, která utěsnila skalní podloží pod janovskou hrází," říká Jan Svejkovský, mluvčí Povodí Ohře, který je současně i pracovníkem odpovědným za technickou bezpečnost vodních děl.

„Problémem, který jsme nyní vyřešili, nebyly pouze průsaky vody podložím hráze, ale i vztlaky, které na těleso hráze působily. Jistě všichni znáte Archimédův zákon. I taková hráz je nadlehčována vodou, která se nachází v jejím podloží," dodal Svejkovský.

Ražba štoly pomocí trhacích prací převážně ve zdivu hráze, s částečným zachycením jejího podloží, byla náročným technickým dílem, zejména s ohledem na přítomnost průsakových vod. „Aby nedošlo k poškození vodního díla, bylo v části štoly v blízkosti litinového odtokového potrubí striktně omezeno využití trhacích prací. Zároveň probíhalo kontinuální měření deformací a seismických účinků trhacích prací na těleso hráze i přilehlé objekty," říká
k postupu trhacích prací Karel Kratochvíl z akciové společnosti Subterra, která byla zhotovitelem stavby.

Celkové náklady stavby činily přes 26 milionů korun.

Co se chystá

Zpravodajství

Tipy na výlet

Zajímavosti

Životní styl

×

Tyto stránky používají cookies, které se ukládají ve Vašem prohlížeči.