23. ledna 2017 Svátek má Zdeněk

Most - Oblastní charita Most pořádá Tříkrálovou sbírku. Konat se bude od 1. do 14. ledna. Jejím cílem je mimo jiné oslovit veřejnost a umožnit jí podílet se na charitním díle. Poradíme, jak poznat pravé koledníky.

V roce 2014 od 1. do 14. ledna v období Slavnosti zjevení Páně – Tří králů budou chodit do domácností, institucí a po ulicích v celé ČR skupinky Tří králů s koledou a budou do zapečetěných pokladniček vybírat příspěvky od občanů.

Každá skupinka koledníků bude mít vedoucího. Vedoucí skupinky bude plně odpovídat za svěřenou pokladničku a dále bude schopen informovat případné zájemce o účelu sbírky a o činnosti Charity ČR. Každý vedoucí skupinky musí být označen průkazkou se jménem, na níž bude podpis litoměřického biskupa a ředitelky Diecézní charity Litoměřice. Číslo průkazky bude odpovídat číslu zapečetěné pokladničky.

Vybrané peníze v roce 2014 půjdou na pomoc rodinám a lidem v nouzi u nás i v zahraničí a podpoří charitní díla. V Oseku budou prostředky použity pro Centrum Rodina v tísni, v Litvínově pro Komunitní centrum Janov, v Mostě v Rodinném centru Petrklíč a v pečovatelské službě. 

Co se chystá

Zpravodajství

Tipy na výlet

Zajímavosti

Životní styl

×

Tyto stránky používají cookies, které se ukládají ve Vašem prohlížeči.