20. ledna 2017 Svátek má Ilona

Mostecko - Mimořádné kontrolní akce zaměřené na dodržování povinností stanovených předpisy o požární ochraně v prostorách tržnic v současné době probíhají o celém Ústeckém kraji.

Kontroly probíhají v rámci celostátní akce profesionálních hasičů. "Provádí je i Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje ve spolupráci zejména s Policií ČR a Celní správou ČR, ale i s ostatními správními orgány. Spolupráce i koordinace těchto složek funguje na dobré úrovni," řekl mluvčí krajských hasičů Lukáš Marvan s tím, že cílem kontrol je vyhodnotit stav plnění určených povinností na úseku požární ochrany při vybraných činnostech provozovaných provozovateli (vlastníky) objektů v tržnicích.

Akce probíhají již od února. "Dosud bylo zkontrolováno 44 provozoven, kde bylo zjištěno celkem 294 nedostatků a byly uloženy sankce v souhrnné výši 64 tisíc korun. Mezi nejčastější nedostatky patří zejména nedostatečné vybavení provozoven ručními hasicímí přístroji. Problémem při kontrolách je navíc i jazyková bariéra, kdy někteří prodejci dostatečně neovládají český jazyk, což je případně řešeno v rámci kompetencí příslušného živnostenského úřadu," konstatoval Marvan.

Kontroly se provádějí zejména v okresech Chomutov, Teplice, Ústí nad Labem a Děčín, ale zároveň probíhají souběžné akce i v jiných místech kraje.

Co se chystá

Zpravodajství

Tipy na výlet

Zajímavosti

Životní styl

×

Tyto stránky používají cookies, které se ukládají ve Vašem prohlížeči.