19. ledna 2017 Svátek má Doubravka

Mostecko - Počtvrté se k páteční Noci kostelů připojila také litoměřická diecéze, na jejím území bylo k letošní Noci kostelů přihlásilo na 188 církevních objektů. V Ústeckém kraji je to 124 kostelů a far.

Také letos akci zaštítil svým jménem diecézní biskup Mons. Jan Baxant. Na Mostecku mohli zájemci během páteční akce navštívit mimo jiné také kostel sv. Jiří v obci České Zlatníky,  kostel sv. Jiljí v Bečově nebo se podívat do kostela Povýšení sv. Kříže ve Vtelně, nahlédnout do kostela Jana Evangelisty v Malém Březně či do nejstarší historické církevní stavby Mostecka, kostelíka sv. Jakuba v Bedřichově Světci. 

I tentokrát byl vypraven speciální autobus z Mostu, který zájemce vozil po trase církevních památek v rámci Noci kostelů po předem vytipované trase. Bohužel letos speciální autobus neměl kostelík sv. Jakuba při cestě a tudíž si tam zájemci museli volit individuální dopravu.

Cílem tradiční Noci kostelů bylo představit křesťanství srozumitelnou formou a kostely jako důležitou součást společenského života obcí nebo měst.

I letos byla vydána brožura s přehledem církevních objektů, otevřených v rámci Noci kostelů na území litoměřické diecéze. Ta zároveň návštěvníkům posloužila jako poutnický pas. Do těchto brožur si mohou nechat otisknout jednotlivá pamětní razítka a za určitý počet razítek jim bude vystaven certifikát poutníka. 

Myšlenka otevřít kostely v noci vznikla před osmi lety ve Vídni, kde také v roce 2005 proběhla první Noc kostelů – „Lange Nacht der Kirchen“. V roce 2009 se touto zahraniční zkušeností inspirovali pořadatelé v České republice a poprvé pozvali širokou veřejnost na noční program do několika otevřených kostelů. Zájem návštěvníků o první ročník Noci kostelů povzbudil zástupce z mnoha dalších kostelů, a tak se již v následujícím roce konala Noc kostelů v celé České republice.

VIDEOREPORTÁŽ Z NOCI KOSTELŮ:

Co se chystá

Zpravodajství

Tipy na výlet

Zajímavosti

Životní styl

×

Tyto stránky používají cookies, které se ukládají ve Vašem prohlížeči.