23. ledna 2017 Svátek má Zdeněk

Most/Ústecko - Zhodnotit průběh povodní 2013 ve chvíli, kdy ještě zdaleka nejsou u konce a de facto teprve začíná fáze nejintenzivnějšího nasazení jednotek Hasičského záchranného sboru, potažmo jednotek Sboru dobrovolných hasičů obcí, je minimálně problematické jak z hlediska objektivity, tak i z hlediska posouzení vhodnosti a účinnosti přijatých opatření a vlastní taktiky řešení situace.

Nicméně v rámci seznámení veřejnosti s dosavadním průběhem souboje hasičů s rozbouřeným živlem a také v zájmu uvedení na pravou míru větších, či menších fám, které zcela logicky provázejí každou pozoruhodnou událost je to bezpochyby naší povinností.

Letošní povodně se objevily jaksi nenápadně, dalo by se říci až nečekaně a přestože nepřekvapily svou existencí, jakoby zpočátku nevzbuzovaly téměř žádné obavy. Možná i s tím souvisí jeden z nejpodstatnějších problémů v jejich úvodní fázi a to organizace a zpřehlednění činnosti a vůbec operačního nasazení zejména jednotek Sboru dobrovolných hasičů obcí, ale i dobrovolníků, služeb a sladění jednotlivých úrovní řízení protipovodňových opatření.

Úvod boje proti vodě se vyznačoval zejména nekoordinovaným nasazením již jmenovaných složek, které byly postupně aktivovány zejména s ohledem na aktuálnost ohrožení jednotlivých obcí, či úseků podél řeky velmi živelně, ať už starosty jednotlivých obcí, či městských částí, tak i spontánně obyvateli ohrožených úseků. Tato překotná činnost však působila ve svých důsledcích kontraproduktivně, kdy na straně jedné se zběsile pytlovalo a stavěly se hráze na místech, kde neměly praktický význam, na straně druhé chyběly síly a prostředky na činnost smysluplnou a akutní. A tak zatímco státní správa začala fungovat na úrovni strategické, vyřešení této nelehké úvodní situace na území města a jakýsi pomyslný výkop se jaksi samozřejmě usadil na bedrech místně příslušné profesionální jednotky – územnímu odboru Ústí nad Labem.

Této situace se ujal velitel stanice Ústí nad Labem mjr. Radim Slavík za logistické podpory ředitele územního odboru plk. Pavla Faltyse a během jediného dne se mu podařilo z roztříštěných a nekoordinovaných sil vytvořit smysluplně fungující organismus. Reorganizace jednotek sborů dobrovolných hasičů ve chvíli, kdy byly spontánně nasazeny na všech možných úsecích a kdy prakticky neexistoval přehled o jejich dislokaci, ve spojení s již tradičně vysokým pracovním i morálním úsilím našich dobrovolných hasičů, byla zatěžkávací zkouškou a výkonem, jehož docenění se jmenovaný pravděpodobně nikdy nedočká.

Dalším problémem ve fázi, kdy prudce narůstala hladina Labe, bylo zejména posuzování žádostí o pomoc ze strany občanů z hlediska jejího praktického významu, neboť bezmyšlenkovité poskytování pomoci dle hesla pomáhej dokud můžeš, neodvratně hrozilo, že se jednotka velmi brzy dostane do stavu fyzického a zejména materiálního vyčerpání a ve chvíli, kdy by mohla skutečně efektivně zasáhnout, by toho velmi pravděpodobně již nebyla schopna. Opravdu těžko se vysvětluje člověku, jehož obydlí právě zaplavuje voda, že čerpání nemá praktický význam, neboť ani všechna dostupná čerpadla nevytvoří adekvátní protivýkon valícímu se živlu.

A voda stoupala.

Jelikož však ani povodeň nezařídí, aby přestalo hořet, nestávaly se dopravní nehody, neunikaly látky ohrožující životní prostředí a ustaly další události, které řeší profesionální hasiči dnes a denně, stoupá potřeba vyššího počtu sloužících hasičů. Navíc akutně hrozí odříznutí střekovské strany a nastává tudíž potřeba dislokovat na druhém břehu alespoň jedno družstvo profesionálů. Dochází ke stažení počtu směn ze tří na dvě (profesionální hasiči slouží směnu 24 hodin a poté mají 48 hodin volno určené k regeneraci) a rozdělení jedné směny do dvou zbylých. Tím se sice zvýšil početní stav směny, nicméně zkrátil se interval odpočinku na polovinu.

Hladina stále stoupá, jsou uzavřeny oba silniční mosty a přeprava na Střekov je možná již pouze po železnici. Jsou vytvořeny dva týmy řešící každý „svou" stranu řeky a koordinující činnost na pravidelných poradách. V kanceláři velitele stanice vzniká řídící centrum ne nepodobné řídícím stanovištím anglického letectva při bitvě o Anglii, zejména po zahájení výpomoci členek dobrovolnického centra ČČK, neboť vzhledem ke stoupajícímu počtu i náročnosti úkolů již nelze zároveň sledovat stavy přicházející a zapůjčené techniky, nabídky pomoci, vyplňování více či méně potřebných tabulek a hlášení, sledování aktuální situace a prognóz atd.

Hladina Labe v Ústí kulminuje a pár hodin nato začíná velmi pomalu klesat. V této chvíli se jednotky připravují na frontální útok, neboť to je čas, kdy nastává gro jejich činnosti. Právě nyní nastávají nekonečné hodiny čerpání a dalšího odstraňování následků více než dvojnásobného stavu hladiny Labe oproti normálu. Je zaveleno vpřed.

Tímto zároveň prosíme občany našeho města o určitou trpělivost při odstraňování následků povodně, neboť ani naše možnosti nejsou neomezené. Věřte, že naším prvotním úkolem, ale i zájmem je pomoci Vám v návratu k běžnému životu a uděláme pro to vše, co je v našich silách. Zároveň Vás žádáme o určitou obezřetnost při hodnocení zpráv, které se tu a tam díky nezodpovědnosti určitých jedinců, či ve snaze o prosazení vlastních zájmů vynoří a snaží se ovlivnit veřejné mínění. Skutečně není pravdou, že bychom nezajišťovali i dobrovolné jednotky, natož aby tyto museli žádat veřejnost o finanční podporu například na pohonné hmoty.

Dále chceme opravdu upřímně (a někdy i s dojetím) poděkovat všem občanům i organizacím, kteří nás podporují jakoukoliv formou pomoci - ať již poskytnutým dodávkovým vozem, či traktorem, tak i upečenou bábovkou, donesenou na stanici. Velmi si Vaší podpory vážíme a děkujeme Vám za ni.

Co se chystá

Zpravodajství

Tipy na výlet

Zajímavosti

Životní styl

×

Tyto stránky používají cookies, které se ukládají ve Vašem prohlížeči.