19. ledna 2017 Svátek má Doubravka

Obrnice - Obec Obrnice hospodařila v loňském roce s přebytkem 19, 323 milionů korun, když příjmy k 31. prosinci 2012 činily 53,775 milionu korun a výdaje dosáhly 34,452 milionu korun.

Konečný konsolidovaný výsledek ovlivnily podle starostky Drahomíry Miklošové přijaté dotace, po jejich odečtení by kladný výsledek hospodaření dosáhl 1,9 milionu korun.

Do sociálního fondu obec z přebytku hospodaření převede 193 232 korun, do fondu rezerv a rozvoje 1, 283 milionu korun. „Obec hospodařila velmi dobře, údaje jsou ale částečně zkreslující. Rok 2011 byl obdobím velkých investičních akcí, přesto jsme skončili v mínusu. Důvodem je skutečnost, že přijaté dotace můžeme zaúčtovat až v době, kdy je obdržíme na účet. A to bylo právě v loňském roce,“ vysvětlila starostka.

Rozpočet na letošní rok zastupitelé schválili jako přebytkový s částkou 30,529 milionu korun na straně příjmů a 27,391 milionu korun na straně výdajů. Přijaté rozpočtové opatření na konci dubna předpokládá růst příjmů na 39,241 milionu korun, výdaje by měly dosáhnout 36,109 milionu korun.

 

Co se chystá

Zpravodajství

Tipy na výlet

Zajímavosti

Životní styl

×

Tyto stránky používají cookies, které se ukládají ve Vašem prohlížeči.