22. ledna 2017 Svátek má Slavomír

Počerady – V nové počeradské paroplynové elektrárně na dohled od Mostu se už poprvé roztočila parní turbína. Uvádění elektrárny do provozu ještě chvilku potrvá. ČEZ předpokládá její fungování do konce roku.

Jak uvedl vedoucí týmu Jiří Šinágl, předcházel tomu takzvaný bypassový provoz. S jeho pomocí bylo ještě před najetím parní turbíny vše odzkoušeno a seřízeno tak, aby se následně mohla bezproblémově rozběhnout.

„Poté proběhne kompletní vyzkoušení turbíny, které bude zakončeno výkonovými zkouškami celého soustrojí. Následně se bude realizovat komplexní vyzkoušení celé paroplynové elektrárny a po něm garanční měření, které slouží k prokázání všech garantovaných parametrů výrobcem," uvedl Jiří Šinágl. Jak dodal, plynové turbíny mají již část zkoušek za sebou, přičemž dokázaly jet na plný výkon.

Zprovoznění a vyzkoušení parní turbíny je přitom dalším důležitým milníkem výstavby paroplynového cyklu v Počeradech. Uvádění elektrárny do provozu bude zakončeno certifikací podpůrných služeb poskytovaných elektrizační přenosové soustavě.

„Vše by mělo probíhat tak, aby mohl být do konce roku paroplynový cyklus definitivně zprovozněn. V následujícím horizontu dvou let pak bude probíhat jeho záruční provoz, včetně úvodního půlročního zkušebního provozu. Ten musí prokázat, že hotové dílo splňuje veškeré parametry dané stavebním povolením. Teprve poté může na konci zkušebního provozu přijít na řadu jeho kolaudace. Zařízení bude zcela k dispozici dispečerskému řízení elektrizační soustavy, tím pádem začne současně se zkušebním i jeho běžný provoz," uzavřel Jiří Šinágl.


Výstavba první paroplynové elektrárny ČEZ o výkonu 880 MW v areálu Elektrárny Počerady začala 25. března 2011 slavnostním poklepáním na základní kámen. Generálním dodavatelem stavby je Škoda Praha Invest. Plynové turbíny jsou od firmy Siemens, spalinový kotel s příslušenstvím od SES Tlmače a parní turbína od Doosan Škoda Power. Stavební část má na starosti Metrostav Praha. Dodavatelem plynu bude RWE, přičemž přípojku realizovala Královopolská RIA. Přesné celkové náklady na výstavbu paroplynového cyklu budou známy až po ukončení projektu s přihlédnutím na eliminaci veškerých identifikovaných rizik projektu a zhodnocení finálních investičních nákladů na straně investora. Předběžná cena byla zatím vyčíslena na cca 16 miliard korun. V nové elektrárně bude pracovat 26 zaměstnanců.

Co se chystá

Zpravodajství

Tipy na výlet

Zajímavosti

Životní styl

×

Tyto stránky používají cookies, které se ukládají ve Vašem prohlížeči.