Počerady – Během prvního pololetí letošního roku absolvovali profesionální hasiči z Elektrárny Počerady 101 výjezd. Sedmkrát přitom vyjížděli v rámci Integrovaného záchranného systému (IZS) a pouze jednou poskytovali v lokalitě elektrárny první předlékařskou pomoc.

V případě požárů, jak v elektrárně, tak i v jejím okolí mají kolonku prázdnou. Jednou ovšem spěchali k údajně hořícímu kontejneru ve Vyškově, jak se ale ukázalo, nádoba na odpad byla netknuta.

„I to se někdy v rámci výjezdů započítaných do IZS stává, že se jedná o planý poplach, také ovšem mohlo jít o nějakého vtipálka, který zavolal na tísňovou linku. Opravdu nevím, každopádně jsme nemuseli zasahovat," konstatoval Josef Hubač, velitel Hasičského záchranného sboru podniku Elektrárna Počerady (HZSp – EPC). Jak dále uvedl, většinou se výjezdy v rámci IZS týkaly nového zdroje, tedy staveniště paroplynového cyklu. „V tomto případě šlo rovněž o jednu předlékařskou pomoc, kdy se zaměstnanci jedné dodavatelské firmy udělalo na pracovišti nevolno. Ostatní zásahy byly technického rázu, jako například vyproštění osob z výtahu. Jedenkrát jsme vyjížděli i mimo elektrárnu, a to odstranit po bouřce ze silnice spadlý strom."

Technická či technologická pomoc hasičů přímo v lokalitě elektrárny byla zapotřebí padesátkrát, například se týkala odčerpávání vody po průtržích mračen, vyprošťování osob z výtahu, odvětrávání prostor a podobně. Asistencí a dohledů při práci s otevřením ohněm bylo pět. Ostatních výjezdů, mezi něž se řadí i plané poplachy, bylo celkem 38.

„Samozřejmě jsme nezapomněli ani na prevenci, v provozu jsme proto byli na celkem 135 kontrolách, během nichž nebyly zjištěny žádné vážné závady nebo neshody s provozním řádem elektrárny a plněním předepsaným opatřením. To samé jsme konstatovali i v průběhu dalších 212 kontrol, jež se týkaly vyloženě práce v prostorách se zvýšeným požárním nebezpečím. Na druhou stranu nás pro změnu během tematické kontroly prověřili kolegové ze žateckého územního odboru HZS ČR. I my jsme prošli, neboť nebyly u nás shledány žádné závažné nedostatky porušení zákona a vyhlášky," poznamenal spokojeně Josef Hubač.

To samé se týkalo i květnové prověření havarijní připravenosti jednotky, kdy v administrativní budově, konkrétně v laboratořích vznikl simulovaný požár s podezřením na únik plynů. Mimořádnou událost řešil směnový inženýr ve spolupráci s jednotkou HZSp – EPC. Zaměstnanci elektrárny byli přitom rozhlasem vyrozuměni o vzniku mimořádné události a směnový inženýr vyhlásil evakuaci všech osob z administrativní budovy. Cvičení se zúčastnila také jednotka Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje ze Žatce, jejíž členové měli za úkol vytvořit kvůli úniku plynů dekontaminační pracoviště. „Jednalo se hlavně o prověření součinnosti havarijního štábu elektrárny, naší jednotky a jednotky z územního odboru v Žatci," uzavřel Josef Hubač.

V současné době působí v  Elektrárně Počerady i s velitelem 25 hasičů. Všichni jsou v pohotovosti čtyřiadvacet hodin denně, přičemž čtyři směny se střídají vždy po dvanácti hodinách. V praxi to znamená, že ve službě je vždy pět hasičů, včetně velitele družstva. K dispozici mají dva cisternové vozy CAS 30 a CAS 16 a  dopravní vozidlo. Nyní očekávají i novou techniku v podobě vozidla Mercedes Benz ATEGO CAS 20. Samozřejmostí jsou špičková dýchací technika, speciální protichemické obleky nebo obleky proti sálavému teplu. Pokud zasahují v areálu elektrárny, jsou schopni být na místě od jedné do čtyř minut. Jsou-li vyzváni k pomoci dispečinkem Integrovaného záchranného systému, dorazí na místo podle dojezdové vzdálenosti do deseti minut. Zasahují přitom i na Mostecku, neboť Elektrárna Počerady leží přesně na rozhraní Lounska a Mostecka. Vždy jsou ale na místě jen do příjezdu dalších hasičských jednotek, po prvozásahu se vracejí zpět na základnu v elektrárně. Vzhledem k tomu, že Elektrárna Počerady se v rámci Skupiny ČEZ stala samostatným podnikem, byla stanice vyčleněna do samostatného Hasičského záchranného sboru podniku Elektrárna Počerady (HZSp – EPC).

Co se chystá

Zpravodajství

Tipy na výlet

Zajímavosti

Životní styl

×

Tyto stránky používají cookies, které se ukládají ve Vašem prohlížeči.