20. ledna 2017 Svátek má Ilona

Obrnice - Obyvatelé Chanova se dočkají stavebních úprav silnice v bezprostřední blízkosti obytných domů, kterou denně projíždějí stovky automobilů.

Na komunikaci chybějí chodníky, lidem tak hrozí při pohybu po vozovce nebezpečí úrazu. Riziko případné dopravní nehody představují i autobusy městské hromadné dopravy. Vzhledem k absenci zastávkových zálivů totiž při nakládce a vykládce pasažérů frekventovaný tah obcí blokují.

Komunikace je ve vlastnictví Ústeckého kraje a je ve špatném technickém stavu. Jakékoli zabezpečení proti možnému úrazu osob nebo případné dopravní nehodě chybí i místní studánce v těsném sousedství komunikace. Upraveny nejsou ani plochy vedle areálu garáží, kde parkující vozidla rovněž ohrožující bezpečnost chodců či projíždějících řidičů.

„Nyní se blýsklo na lepší časy. Správa a údržba silnic Ústeckého kraje (SÚS ÚK) přislíbila ve spolupráci s obcí problém řešit a komunikaci upravit. Zastupitelé proto rozhodli, že se do nápravy současného stavu zapojíme a budeme postupovat právě v součinnosti s krajskými silničáři," uvedla starostka Obrnic Drahomíra Miklošová.

Na celkovém řešení nápravy současného stavu se Obrnice budou finančně podílet vybudováním chodníku, autobusových zastávek, ploch u garáží a zajištěním studánky. „Mým úkolem je ve spolupráci s dopravním projektantem a SÚS ÚK zajistit součinnost při úpravě komunikace a následně předložit zastupitelům projektovou dokumentaci včetně předpokládané výše nákladů. Navrhované řešení nejen zvýší bezpečnost místních občanů, ale přispěje i ke zlepšení velmi neutěšeného vzhledu této části Chanova," doplnila starostka.

Do konce letošního roku by mohly stihnout práce na úpravě komunikace silničáři. Obec v souladu s připravovanou projektovou dokumentací zároveň zajistí osazení obrubníků, vymezujících novou podobu a polohu komunikace. Se získáním stavebního povolení radnice počítá do konce roku 2013, poté vybere dodavatele stavebních úprav. Práce na výstavbě chodníků, autobusových zastávek, zabezpečení studánky a úpravě ploch podél komunikace včetně ploch přiléhajících ke garážím, by tak mohly začít na jaře příštího roku.

Co se chystá

Zpravodajství

Tipy na výlet

Zajímavosti

Životní styl

×

Tyto stránky používají cookies, které se ukládají ve Vašem prohlížeči.