Litvínov: Zrušená vyhláška pomohla v Janově ke zlepšení situace. Teď zase bude hůř
Obsazená veřejná schodiště. Tomu chtěl Litvínov zabránit a to mu ombudsmanka zatrhla. Foto: e-mostecko.cz
Litvínov

Litvínov - Ústavní soud zrušil na návrh ombudsmanky Anny Šabatové takzvanou sedací vyhlášku v Litvínově. Přinášíme celé vyjádření vedení města Litvínova k nálezu tohoto soudu o zrušení části vyhlášky č. 3/2013 o zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku a zlepšení vzhledu města.

"Pouhé sezení jinde než na určených lavičkách nemůže narušovat veřejný pořádek a nelze jej proto zakazovat. Rozhodl o tom Ústavní soud, který zrušil části vyhlášek dvou severočeských měst Varnsdorfu a Litvínova, jež na veřejném prostranství jinde než na vyhrazených lavičkách zakazovaly sedět. Litvínov vyhlášku obhajuje tím, že se na veřejném prostranství výrazně snížilo narušování veřejného pořádku, ničení veřejného i soukromého majetku a také konzumace alkoholu i drog.

Diskutovaná část vyhlášky města Litvínova doposud omezovala pouze činnosti, které narušovaly veřejný pořádek, byly v rozporu s dobrými mravy, ochranou bezpečnosti, zdraví a majetku, s ochranou veřejné zeleně a narušovaly estetický vzhled města. Zcela naplňovala představy vedení města i většiny občanů, od kterých přicházelo mnoho podnětů k řešení veřejného pořádku, především ze sociálně vyloučené lokality Litvínov-Janov. Jejím uplatňováním došlo ke zlepšení situace, což potvrzují také dlouhodobé zkušenosti strážníků městské policie. Jejím zrušením se dá očekávat navýšení podnětů od občanů, kterým vadí sezení na místech, odkud je permanentně ruší zvýšený hluk shromážděných osob nebo jim omezuje volný pohyb.

Psali jsme

{article 31985}[div class="articleinarticle"]

[title]

[image-intro] [introtext limit="300" strip="1"][/div]{/article}

Vedení města k zavedení části vyhlášky, která omezuje sezení na veřejném prostranství mimo místa k tomu určená, přistoupilo po dlouhodobých negativních zkušenostech především z lokalit se zvýšeným pohybem závadových osob a na základě podnětů od občanů. Chtělo tak eliminovat negativní jevy, které narušují občanské soužití. Při posuzování oprávněnosti či nadbytečnosti vyhlášky je také nutné vycházet z místních poměrů, podnětů občanů a z podložených skutečností, které řeší městská policie i Policie ČR. Běžným jevem je například sezení na květináčích, které jsou součástí veřejné zeleně, přičemž dochází k ničení okrasných květin. Schody vedoucí do domu jsou obleženy sedícími osobami a občané nemohou volně procházet. Po upozornění na toto jednání jsou hrubě verbálně uráženi, pokud věc oznámí městské policii, je jim vyhrožováno. Děti sedí na zábradlí schodišť nebo ochozů, kde hrozí jejich pád z výšky… Rozhodně však vyhláška nezakazuje sedět na veřejnosti, pokud jsou splněny podmínky dané vyhláškou, například sezení na lavičkách a jiných zařízeních, která jsou svou povahou určena k sezení a odpočinku, umístěných vlastníkem (nebo s jeho souhlasem) veřejného prostranství (resp. pozemku). Na jiných stavebních částech, předmětech a zařízeních umístěných vlastníkem veřejného prostranství (resp. pozemku) je tato činnost povolena jen s jeho souhlasem.

{article 31789}[div class="articleinarticle"]

[title]

[image-intro] [introtext limit="300" strip="1"][/div]{/article}

 

Porušení OZV v drtivé většině řešili strážnici domlouváním a upozorňováním. Pouze v několika desítkách případů strážníci MPO přistoupili k udělení pokuty, která obvykle nepřekročila částku 100 Kč. Nálezem Ústavního soudu se bude dále vedení města zabývat a diskutovat se o něm bude i při veřejném jednání zastupitelstva města."

  • Kamila Bláhová, starostka
  • Erika Sedláčková, místostarostka
  • Milan Šťovíček, místostarosta
REKLAMA

REKLAMA

Podmínky užití

Texty označené jako (PR) nebo (PI) případně Reklamní sdělení či Sponzorováno jsou placenou inzercí.

Obsah tohoto webu je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření či další zpřístupňování obsahu tohoto webu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu vydavatele webu výslovně zakázáno.

Za obsah inzerátů nese odpovědnost jejich zadavatel. Redakce se nemusí s obsahem inzerátů ztotožňovat a nenese žádnou odpovědnost za případné škody, které jejich zveřejněním vzniknou.

Nahoru