Jaké má stát záměry s lithiem z Krušných hor? Ideálně by mělo skončit v elektromobilech vyráběných v Česku
Na Cínovci jsou významné zásoby lithia. Mohla by je pro výrobu baterií využít třeba americká Tesla. Koláž e-deniky.cz
Litvínov

Krušné hory – Z případné těžby lithia, ponejvíc používaného při výrobě moderních baterií pro elektroniku či automobily, by měla mít Česká republika co největší užitek. Mělo by proto skončit v bateriích, nebo ještě lépe v celých automobilech, které by se vyráběly na našem území. Míní to Ministerstvo průmyslu a obchodu. Zásoby této suroviny se nalézají v Krušných horách.

V posledních dvou desetiletích se zásadním způsobem změnilo spektrum komodit, o které se světový surovinový průmysl zajímá. Lze sledovat jasný posun od tradičních nerostných surovin k surovinám moderním a především k tzv. high-tech surovinám, kam lithium bezesporu patří.

„Nová česká státní surovinová politika si je přesunu zájmu k moderním nerostným komoditám velmi dobře vědoma. A právě lithium takovou komoditou bezesporu je,“ uvedl ministr průmyslu a obchodu Jiří Havlíček.


Kde se používá lithium

  • Využitelnost lithia tkví především v moderních průmyslových odvětvích budoucnosti, jako je elektronika.
  • Používá se především při výrobě baterií pro přenosnou elektroniku, jako jsou mobilní telefony, laptopy, fotoaparáty, kamery a lékařské přístroje.
  • Velký potenciál jeho budoucího využití je zřejmý nejen při výrobě elektromobilů, ale i pro velkokapacitní skladování energie.
  • Rozšíření technologie velkokapacitního skladování energie by mohlo být velkým impulsem pro novou generaci obnovitelných zdrojů.

„O moderní komodity se před několika lety nikdo příliš nezajímal a stát v minulých dvou desetiletích bohužel poněkud rezignoval na systematický geologický průzkum. Případ lithia proto dobře ukazuje, že nelze nikdy rezignovat na zpřesňování a aktualizaci znalostí o nerostném bohatství ČR. V případě lithia je situace o něco lepší, přestože data, která máme k dispozici, nejsou úplná,“ pokračoval ministr Jiří Havlíček.

České lithium z Cínovce

Naše země disponuje v lokalitě Cínovce na evropské poměry významnými zdroji této suroviny. V regionu probíhá několik let podrobný geologický průzkum s nadějnými výsledky, což ovšem neznamená, že se zde projekt získávání lithia uskuteční. Existují zde sice rozsáhlé zdroje, ale obsahy lithia v rudě jsou velmi nízké.

Kromě toho je lithium obsaženo v lithné slídě cinvalditu a technologie jeho získávání z tohoto materiálu není nikde ve světě realizována.

V lokalitě Cínovce se uvažuje o dvou typech projektů: Prvním z nich je přetěžení zbytků (odpadů) po někdejší těžbě cínu a získání koncentrátu lithné slídy – zde se ovšem nejedná o těžbu v pravém slova smyslu, ale spíše o úklid po těžbě. V zásadě se jedná o dva projekty - Cínovec a Horní Slavkov - z nichž první má všechna potřebná povolení a u druhého je realizován proces EIA. Jedná se o menší projekty, které by využily desetiny procenta z celkových očekávaných zdrojů.

Druhým projektem je případná budoucí hlubinná těžba lithia v lokalitě Cínovec. Projekt je ve fázi podrobného geologického průzkumu, jenž provádí, na základě platných průzkumných licencí, česká firma Geomet, vlastněná australskou společností European Metals. Rozhodnutí o realizaci projektu učiní firma po dokončení finančně náročného průzkumu a po zpracování studie proveditelnosti.

Jak mít z našeho lithia co největší užitek?

„Ochranu českého zájmu vidíme především v uplatnění požadavku na maximální možné zhodnocení získané suroviny na českém území, a to do podoby materiálu či výrobku s maximální přidanou hodnotou, ideálně až do podoby lithiových baterií a v nejlepším případě do podoby elektromobilů,“ zdůraznil ministr průmyslu a obchodu Jiří Havlíček.

Využitím lithia existuje šance v ČR rozvíjet skutečně vysoce vyspělou výrobu s přidanou hodnotou. V ČR existuje či se staví několik závodů na výrobu lithiových baterií (HE3DA, A 123 Systems, EV Battery) a je plánována japonská investice do výstavby továrny na výrobu elektrolytu do baterií elektromobilu, kterou by měla realizovat firma Central Glass v Pardubicích.

Požadavek maximálního možného zhodnocení získávané suroviny na českém území je v souladu s novou státní surovinovou politikou a panuje na něm široká shoda – tento postoj respektují i držitelé průzkumných a dalších licencí v cínovecké lokalitě.

Může jít o slepou větev, je třeba opatrnosti

Ačkoli projekt těžby lithia vypadá velmi nadějně, měl by v něm stát postupovat s určitou opatrností. V příštích letech může dojít k objevu jiné technologie velkokapacitních baterií a ty lithiové mohou být ve vývoji jen krátkou epizodou. Zároveň nelze bezpečně predikovat další cenový vývoj komodity, protože ČR není sama, kdo k lithiu ubírá svou pozornost. Druhý nadějný evropský projekt se rýsuje v Srbsku.

„České lithium se může stát velkou příležitostí, a proto by měl stát tuto problematiku podrobně sledovat. Nezbytná je však také určitá opatrnost. Mimo jiné proto, že není dosud stoprocentní, že se další vývoj bude ubírat cestou elektromobility a ne například využitím vodíkových pohonů. Nebo že nebude realizována jiná účinnější technologie výroby baterií,“ dodal ministr Jiří Havlíček.

REKLAMA

REKLAMA

Podmínky užití

Texty označené jako (PR) nebo (PI) případně Reklamní sdělení či Sponzorováno jsou placenou inzercí.

Obsah tohoto webu je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření či další zpřístupňování obsahu tohoto webu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu vydavatele webu výslovně zakázáno.

Za obsah inzerátů nese odpovědnost jejich zadavatel. Redakce se nemusí s obsahem inzerátů ztotožňovat a nenese žádnou odpovědnost za případné škody, které jejich zveřejněním vzniknou.

Nahoru