Vlhčené ubrousky se z kanalizace dostávají do řeky, kde se ukládají na dno a vytváří tak skládku. Foto: Povodí Ohře
Most

Mostecko – Významnou roli ve znečištění povrchových vod hrají jednorázové hygienické potřeby, a to především vlhčené ubrousky, které se do řek a vodních nádrží dostávají odpadními vodami. Nejvíce znečištěnou řekou na území spravovaném společností Povodí Ohře je Bílina a následně vodní nádrž Újezd u Chomutova. Odpad z nerozložitelných plastů ulpívá na dně toku, na vegetaci a ukládá se do dnového sedimentu. K tomu, jak této závažné situaci předejít, stačí málo –⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ odpad vhazovat do koše, ne do toalety.

„Na našem spravovaném území se setkáváme s problémy, které negativně ovlivňují kvalitu povrchových vod. Vodní toky a na nich postavená vodní díla se potýkají s celou řadou znečišťujících látek, které jsou obsaženy ve vypouštěných odpadních vodách," podotýká mluvčí Povodí Ohře Dana Zikešová.

Moderní doba přinesla zcela nový druh znečištění, který je bohužel dost významný. Jedná se o jednorázové hygienické potřeby, zejména pak vlhčené ubrousky. Tyto hygienické pomůcky a vlhčené ubrousky jsou z valné většiny složené z nerozložitelných plastů a dostávají se do vodních toků v obrovském množství. Část těchto pevných odpadů ulpí na dně vodního toku či na vegetaci, ale většina je odnášena dále po toku až do nejbližšího vodního díla (např. nádrže či jezu). V těchto zdržích se následně vlhčené ubrousky a podobné hygienické potřeby trvale ukládají do dnového sedimentu. „Kromě prostého faktu, že se tímto naše vodní toky a nádrže stávají skládkami pevných odpadů, si je nutné uvědomit, že vlhčené ubrousky a hygienické potřeby jsou zdrojem mikroplastů, nositelem nebezpečných a často rezistentních mikroorganismů a vnášejí do říční sítě řadu chemikálií  jako jsou parfémující látky, konzervanty, dezinfekční přípravy," varuje mluvčí Zikešová.

Tyto vlhčené ubrousky jsou také hrozbou pro kanalizace a čistírny odpadních vod, neboť mohou způsobit řadu havárií ve formě ucpání kanalizací nebo poruch čerpadel.

Nejvíce znečištěná je řeka Bílina a vodní nádrž Újezd

Příkladem tristní situace je stav řeky Bíliny, které se Povodí Ohře významně věnuje od roku 2017 jako jednomu z nejvíce znečištěných toků. Byla navržena řada opatření, která se začínají realizovat. Ačkoliv Bílina pramení v Krušných horách nedaleko Jirkova a je vodním zdrojem pro výrobu pitné vody, tak po pár kilometrech pod městem Jirkovem je už zaznamenáno zvýšené znečištění, mimo jiné vlhčenými ubrousky. Ty se do Bíliny a následně do vodního díla Újezd dostávající kvůli odlehčení z jednotného kanalizačního systému města Jirkova.

Vodní dílo Újezd pod Jirkovem. Foto: Povodí Ohře

Během silných dešťů dochází ke kontaminaci toků

S ohledem na probíhající klimatické změny se mění rozložení srážek směrem k extrémům, kdy sucho střídají přívalové srážky. To má významný vliv na funkčnost jednotných kanalizačních systémů, které v tomto správním území převažují. To vše je ještě umocněno rozšiřováním sídel a budování nových zpevněných ploch, z nichž srážkové vody v mnoha případech odtékají jednotnou kanalizací. Za bezdeštného období je veškerá voda z jednotné kanalizace odváděna na čistírnu odpadních vod. „Dnešní čistírny odpadních vod ve většině případů umožňují čištění na úrovni nejlepších dostupných technologií. Během srážek však musí být kanalizace a čistírny odpadních vod technicky ochráněna proti hydraulickému přetížení a vyplavení směsí odpadních a srážkových vod. Z tohoto důvodu jsou na trasách jednotných kanalizací zařazovány odlehčovací komory, v nichž se směs srážkových a odpadních vod za deště odkloní od čistírny a je napřímo vypouštěna do vodního toku," vysvětluje Dana Zikešová.

Již zmíněné vysoké výkyvy v rozložení srážek mají vliv na chod odlehčovacích komor a jejich činnost posouvají daleko od standardu. Nejrizikovější je situace, kdy po delším bezdeštném období přijde intenzivní srážka. Tímto způsobem dochází za dešťů k silné kontaminaci našich toků splaškovými i průmyslovými odpadními vodami či proplachem kanalizace, která obsahuje zahnilý kanalizační sediment.

Toaleta není koš

V každodenním životě je třeba si uvědomit, že do kanalizace patří pouze splaškové vody z domácnosti. Aby kanalizace a čistírna odpadních vod fungovala co nejhospodárněji, je v zájmu každého z nás. Co určitě do toalety nepatří a stačí vhodit o kousek vedle do odpadního koše?

  • Zbytky jídel, ovoce a zeleniny, kávová usedlina, žvýkačky
  • Tuky a oleje
  • Víčka od pasty, náplasti, obvazy
  • Hygienické potřeby (vlhčené ubrousky, vložky, tampony, pleny, vata apod.)
  • Hrubé nečistoty (písek, štěrk, střepy)
  • Nedopalky od cigaret
  • Léky a chemikálie
REKLAMA

REKLAMA

Podmínky užití

Texty označené jako (PR) nebo (PI) případně Reklamní sdělení či Sponzorováno jsou placenou inzercí.

Obsah tohoto webu je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření či další zpřístupňování obsahu tohoto webu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu vydavatele webu výslovně zakázáno.

Za obsah inzerátů nese odpovědnost jejich zadavatel. Redakce se nemusí s obsahem inzerátů ztotožňovat a nenese žádnou odpovědnost za případné škody, které jejich zveřejněním vzniknou.

Nahoru