Vědci zkoumali hmyz a další „havěť“ na rekultivacích. Našli i velmi vzácného tvora
Výzkum na rekultivacích. Foto: Sev.en Energy
Zajímavosti

Most - Na různě starých polích vytvořených na vnitřních výsypkách lomu Vršany zkoumali vědci z Univerzity J. E. Purkyně, Výzkumného ústavu rostlinné výroby, v.v.i. a Univerzity Karlovy v letošním roce bezobratlé predátory a další členovce. Zajímali se především o nová společenstva hmyzu a členovců na rekultivacích různého stáří. Zabývali se zejména jejich druhovou bohatostí. Během výzkumu pracovníci narazili hned na několik druhů, které se v České republice vyskytují poměrně vzácně.

Rozmanitost druhů bezobratlých je pro budoucí krajinu velmi důležitá. Na polích především napomáhají regulovat populace škůdců plodin a plevelů nebo zajišťují opylování. Hmyz a další bezobratlé živočichy vědci chytali do padacích pastí, které umístili na rekultivace.

„Představte si nádobky s hladkými plastovými stěnami zamezujícími úniku bezobratlých pohybujících se po povrchu půdy. Konzervační tekutinou je propylenglykol, konzervant šetrný k životnímu prostředí. Ústí pastí je opatřeno síťkou, která zamezuje vniknutí obratlovců,“ popsal odchyt zkoumaných vzorků Michal Holec z Fakulty životního prostředí Univerzity J. E. Purkyně.

K nejpočetněji zastoupeným patřili pavouci, dále střevlíkovití a drabčíkovití brouci, dále stejnonozí korýši a mnohonožky. „Předběžně můžeme shrnout, že v nasbíraném materiálu se vyskytovalo i relativně velké množství druhů, které rozhodně nepatří k charakteristickým obyvatelům polí. Mnohé z těchto druhů jsou v České republice na ústupu. Jako příklad lze jmenovat velký druh pavouka skálovku velkou, jehož výskyt je v těžebních oblastech severozápadních Čech známý jen z několika těžbou kamene nebo uhlí narušených lokalit, na okolních stepních lokalitách je výskyt rovněž ojedinělý. Vzácné prvky teplomilné fauny byly zjištěny i mezi dalšími skupinami bezobratlých živočichů, které nejsou zatím zpracovávány. Například jde o druh drabčíkovitého brouka s jen velmi lokálním výskytem v okolí. Pozorována byla například i nápadná, u nás ale velmi vzácná kutilka dlouhoretka krátkokřídlá, zbarvením nejvíce připomínající vosu,“ doplnil Michal Holec.

Studie stále ještě probíhá a v budoucnu by měla přinést poznatky i o dalších skupinách bezobratlých, využívajících nově vzniklé plochy orné půdy na rekultivovaných výsypkách společnosti Vršanská uhelná.

REKLAMA

REKLAMA

Podmínky užití

Texty označené jako (PR) nebo (PI) případně Reklamní sdělení či Sponzorováno jsou placenou inzercí.

Obsah tohoto webu je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření či další zpřístupňování obsahu tohoto webu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu vydavatele webu výslovně zakázáno.

Za obsah inzerátů nese odpovědnost jejich zadavatel. Redakce se nemusí s obsahem inzerátů ztotožňovat a nenese žádnou odpovědnost za případné škody, které jejich zveřejněním vzniknou.

Nahoru