Na rybnících u Horního Jiřetína vznikají unikátní plovoucí ostrovy pro hnízdění vodních ptáků
Instalace plovoucích ostrovů. Foto: Sev.en Energy
Zajímavosti

Most - Unikátní plovoucí ostrovy vybudované vodním ptákům přesně na míru instalovali akademici z České zemědělské univerzity v Praze (ČZU) na dvou vodních plochách, které patří skupině Sev.en Energy. Těžaři s akademickým světem spolupracují na zlepšení podmínek pro hnízdění vodních ptáků. Ostrovy i jejich části umístěné pod hladinou zároveň poskytnou vhodná stanoviště dalším organismům vázaným na vodní prostředí, jako jsou například bezobratlí, obojživelníci a ryby.

Plovoucích ostrovů je na vodních plochách v České republice již několik. Ty od České zemědělské univerzity na rybnících u Horního Jiřetína jsou ale výjimečné. Nejen že poskytnou vhodná stanoviště pro hnízdění vodních ptáků a prostor pro život dalším vodním živočichům, zároveň umožní zvýšit kvalitu vody pomocí účinného odstraňování organického znečištění a živin i celkovou biodiverzitu mokřadního ekosystému. Navíc se dokáží přizpůsobit požadavkům konkrétního druhu. Mohou být vytvořeny jako vhodné stanoviště pro racky chechtavé, kteří přitahují i další druhy, jako jsou potápivé kachny nebo rybáci obecní.

„Plovoucí ostrovy, které jsme použili na vodních plochách Sev.en Energy, se od jiných podobných prvků na vodních hladinách liší. Konstrukční řešení ostrovů jsou chráněna prostřednictvím užitného vzoru 34438. Hlavním partnerem projektu společností Vodohospodářský rozvoj a výstavba byly otestovány mechanická odolnost konstrukcí, způsob osázení vodními a mokřadními rostlinami a také provozování a údržba ostrovů. Jejich konstrukce zároveň umožňuje přizpůsobení ostrova požadavkům konkrétních druhů ptáků (kachen a racků). Mají totiž rozdílné nároky jak na vegetační pokryv a substrát pro umístění hnízda, tak například i na výšku ostrova nad vodní hladinou,“ uvedla Zuzana Musilová z Fakulty životního prostředí ČZU, která koordinuje projekt financovaný z Norských fondů výzvy Rago. Na severu Čech jsou vodní plochy u Horního Jiřetína jediné, kde Česká zemědělská univerzita své plovoucí ostrovy instalovala.

V rámci projektu jsou umělé plovoucí ostrovy umisťovány na vodní hladiny převážně v územích cenných z hlediska ochrany přírody, jako jsou Evropsky významné lokality a Zvláště chráněná území. Základní plocha jednoho ostrova je 32 m2 a je sestaven ze 16 dílů o ploše 2 x 1 metr. Plovoucí ostrovy pomohou vrátit do rybničních a dalších mokřadních lokalit chybějící prvek ekologické stability křehkých ekosystémů, jejichž funkci významně ovlivňují intenzivní obhospodařování i další činnosti člověka, jako je například těžba.

REKLAMA

REKLAMA

Podmínky užití

Texty označené jako (PR) nebo (PI) případně Reklamní sdělení či Sponzorováno jsou placenou inzercí.

Obsah tohoto webu je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření či další zpřístupňování obsahu tohoto webu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu vydavatele webu výslovně zakázáno.

Za obsah inzerátů nese odpovědnost jejich zadavatel. Redakce se nemusí s obsahem inzerátů ztotožňovat a nenese žádnou odpovědnost za případné škody, které jejich zveřejněním vzniknou.

Nahoru