FOTO: Krajská zdravotní staví nové pavilony v nemocnicích v Ústeckém kraji
Dostavba děčínské nemocnice. Vizualizace: KZ
Most

Ústecký kraj - Krajská zdravotní s významnou podporou Ústeckého kraje úspěšně pokračuje v realizaci rozsáhlých investičních projektů ve svých odštěpných závodech. Po zahájení provozu pracovišť v novém pavilonu pro centrální operační sály, centrální sterilizaci a jednotku intenzivní péče anesteziologicko-resuscitačního oddělení v Nemocnici Teplice aktuálně probíhá výstavba dalších nových pavilonů hned ve třech nemocnicích, které největší poskytovatel nemocniční péče v České republice spravuje – v Ústí nad Labem, Děčíně a Chomutově.

ÚSTÍ NAD LABEM

V areálu Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem na Severní Terase zahájil práce v říjnu 2020, v Nemocnici Děčín, v říjnu 2021, ve stejném měsíci i v Nemocnici Chomutov. V letošním roce bude na stavbě v ústecké nemocnici již dokončena hrubá stavba a zahájena kompletace profesí. V děčínské a chomutovské nemocnici se pak do konce roku počítá s dokončováním hrubé stavby a zahájením instalace rozvodů technického zařízení budovy.

„Jsem rád, že stavby objektů, které jsou pro budoucnost nemocnic, respektive pro zajištění zdravotní péče pro obyvatele regionu v trvale vysokém standardu zásadní, pokračují podle harmonogramů. Věřím, že tomu bude i v dalších měsících až po ono očekávané trojité finále v závěru následujícího roku. Děkuji všem, kdo se na realizaci těchto - v historii rezortu zdravotnictví v Ústeckém kraji unikátních - dostaveb nemocnic doposud podíleli a v současnosti nadále podílejí,“ řekl MUDr. Ondřej Štěrba, předseda představenstva KZ.

edeniky 3233

Nový pavilon s operačními sály, odděleními JIP a standardními lůžkovými odděleními vč. umístění kardiochirurgie, Krajská zdravotní, a.s. - Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.

Výstavba pavilonu s cenou díla dle veřejné zakázky 1 397 493 298 Kč včetně DPH bude probíhat v areálu Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z., do 20. 12. 2023 (plánované předání stavby, a legislativní povolení užívání stavby). Investiční akce bude částečně financována z dotačních zdrojů, a to konkrétně z 98. výzvy IROP, kde je výše dotace 500 000 000 Kč, z finanční investiční podpory Ústeckého kraje, pro zajištění vyrovnaného cash flow bude Krajská zdravotní, a.s., využívat investiční úvěr od Komerční banky, a.s.

Předmět investičního záměru:

Předmětem tohoto investičního záměru je nový pavilon s operačními sály, odděleními JIP a standardními lůžkovými odděleními vč. umístění kardiochirurgie v areálu Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem. V objektu je navrženo celkem 12 nových operačních sálů, 54 lůžek pro intenzivní či intermediární péči, 70 standardních lůžek a 11 ambulancí. Dále nezbytné technické a administrativní zázemí včetně např. nového centrálního dispečinku pro sanitáře. Nový pavilon bude sloužit zejména pro ústecké Kardiocentrum, dále pak pro oddělení Centrálních operačních sálů, KAPIM (Klinika anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny) a Oddělení hrudní chirurgie.

 • Základní informace o stavbě:

  Předání staveniště: 29. 10. 2020
 • Doba realizace: do 20. 12. 2023
 • Celková cena díla dle veřejné zakázky: 1 397 493 297,69 vč. DPH
 • Zhotovitel: sdružení společností s názvem „Společnost Metrostav – DIZ – BAK – NEPRO – Masarykova nemocnice“

DĚČÍN

Nový pavilon Emergency včetně operačních sálů, centrální sterilizace a jednotek intenzivní péče, Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Děčín, o.z. (I. etapa)

Výstavba pavilonu s cenou díla dle veřejné zakázky za téměř 784,5 milionu Kč včetně DPH bude probíhat v areálu Nemocnice Děčín, o.z., do poloviny prosince 2023. Investiční akce bude částečně financována z dotačních zdrojů, a to konkrétně z 98. výzvy IROP, kde je výše dotace 150 000 000 Kč, z finanční investiční podpory Ústeckého kraje, pro zajištění vyrovnaného cash flow bude Krajská zdravotní, a.s., využívat investiční úvěr od Komerční banky, a.s.

Předmět investičního záměru:

Předmětem tohoto investičního záměru je nový objekt tvořící přístavbu ke stávajícímu pavilonu „E“ v areálu Nemocnice Děčín, o.z. Novostavba je navržena jako nový pavilon funkčně propojený se stávajícím pavilonem E.
Jedná se o I. etapu dostavby Nemocnice Děčín, o.z., jejíž součástí je demolice stávajících objektů, výstavba nového pavilonu Emergency (expektační pokoj, 2 zákrokové sálky, 3 lůžka crash room, RDG – CT), 4 operačních sálů, centrální sterilizace, jednotek intenzivní péče (8 lůžek) a ARO (6 lůžek). Dále modernizace energocentra – trafostanice včetně náhradního zdroje elektrické energie a výstavba patrového objektu pro parkování osobních automobilů.

Základní informace o stavbě:

 • Předání staveniště: v týdnu od 4. 10. 2021
 • Doba realizace: do 15. 12. 2023
 • Celková cena díla dle veřejné zakázky: 784 406 795 Kč vč. DPH
 • Zhotovitel: Sdružení firem VW WACHAL a.s. a Zlínstav a.s.

Nový pavilon péče o matku a dítě vč. hemodialyzačního střediska a nadzemního propojovacího koridoru, Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Děčín, o. z. (II. etapa dostavby)

Základní informace:

 • Předmětem tohoto investičního záměru je nový objekt na místě stávajícího nevyužívaného objektu, bývalého dětského pavilonu. Stavební program nového pavilonu tvoří gynekologicko-porodnické oddělení, konkrétně se jedná o porodnici (3 porodní pokoje, 4 lůžka 1. doby porodní, 1 operační sál - porodní, 17 standardních lůžek), gynekologie (16 standardních lůžek, 4 pooperační pokoje, zákrokový sál) a hemodialyzační středisko (14 křesel, 2 lůžka a ambulance).
 • Zároveň je součástí investičního záměru i výstavba nadzemního propojovacího koridoru, který propojí nový pavilon Emergency a operačních sálů (I. etapa) s novým pavilonem Péče o matku a dítě včetně hemodialyzačního střediska (II. etapa), a též se stávajícím pavilonem I.
 • Předpokládané náklady stavby: 384 milionů Kč včetně DPH (dle rozpočtu projektové dokumentace z r. 2021)
 • Dokončení PD: 4/2021
 • V současné době je k předmětnému záměru již vydáno stavební povolení a dále probíhají intenzivní jednání, a to jak s jediným akcionářem, tak interně v rámci vedení Krajské zdravotní, a.s. Hlavním bodem jednání je ujednotit se na takovém postupu, aby bylo zaručeno co nejvíce kontinuální a bezprostředně navazující zahájení druhé etapy v komplexní dostavbě strategické investice v děčínské nemocnici. Jde o jednu z hlavních priorit v rámci celé Krajské zdravotní, a.s.

CHOMUTOV

Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Chomutov, o.z. – stavební práce II.

Výstavba pavilonu s cenou díla dle veřejné zakázky 833 862 444 milionů Kč včetně DPH bude v areálu Nemocnice Chomutov, o.z., probíhat do poloviny prosince roku 2023. Investiční akce bude částečně financována z dotačních zdrojů, a to konkrétně z 98. výzvy IROP, kde je výše dotace 150 000 000 Kč, z finanční investiční podpory Ústeckého kraje, pro zajištění vyrovnaného cash flow bude Krajská zdravotní, a.s., využívat investiční úvěr od Komerční banky, a.s.

edeniky 3232

Předmět investičního záměru:

Předmětem tohoto investičního záměru je výstavba nového pavilonu s urgentním příjmem (5 ambulancí, RTG, 5 expektačních lůžek, crash room), COS (5 operačních sálů), centrální sterilizace, JIP (10 lůžek), ARO (10 lůžek) a technickým a administrativním zázemím, a to v návaznosti na stávající pavilon C. Novostavba je navržena jako samostatně stojící objekt, avšak s provozním a technickým propojením na stávající pavilon C vč. nadzemního spojovacího koridoru na stávající pavilon D.

Základní informace o stavbě:

 • Předání staveniště: 23. 09. 2021
 • Doba realizace: do 15. 12. 2023
 • Celková cena díla dle VZ: 833 862 444 Kč vč. DPH
 • Zhotovitel: Společnost „Emergency Nemocnice Chomutov – OHL & MQ“
REKLAMA

REKLAMA

Podmínky užití

Texty označené jako (PR) nebo (PI) případně Reklamní sdělení či Sponzorováno jsou placenou inzercí.

Obsah tohoto webu je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření či další zpřístupňování obsahu tohoto webu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu vydavatele webu výslovně zakázáno.

Za obsah inzerátů nese odpovědnost jejich zadavatel. Redakce se nemusí s obsahem inzerátů ztotožňovat a nenese žádnou odpovědnost za případné škody, které jejich zveřejněním vzniknou.

Nahoru