Foto: Krajská zdravotní
Most

Ústí nad Labem – Krajská zdravotní uspěla se svou žádostí o finanční podporu z Národního plánu obnovy ČR na modernizaci svého komplexního onkologického centra v ústecké Masarykově nemocnici. Modernizace je naprojektována za více než 177 milionů korun. 

Projekt s názvem „Obnova a inovace pro rozvoj vysoce specializované onkologické péče a personalizované medicíny v rámci KOC“ získal dotační podporu v hodnotě 146 420 000 Kč bez DPH. Celkové výdaje projektu se předpokládají v hodnotě 177 168 200 Kč. Celkové způsobilé výdaje bez DPH jsou 100% hrazeny z prostředků Evropské unie, DPH pak z Krajské zdravotní. Rozhodnutí o poskytnutí dotace vydalo Ministerstvo zdravotnictví dne 27. května, ukončení realizace projektu se předpokládá 31. 3. 2026.

Hlavním cílem projektu je rozvoj a podpora inovativní vysoce specializované péče o onkologické pacienty a přispění k rozvoji oblasti precizní a personalizované medicíny v Komplexním onkologickém centru Krajské zdravotní.

Dosáhnout tohoto cíle by měla Krajská zdravotní obnovou klíčových zdravotnických přístrojů včetně příslušenství, pořízením nových zdravotnických přístrojů a technologií, nezbytného inovativního vybavení a doplněním informačních technologií – investičního i neinvestičního charakteru v rámci KOC KZ. Jejich prostřednictvím dojde k rozvoji stávající zdravotnické technologie, inovativních metod a postupů s využitím mezioborového přístupu v návaznosti na přesnou diagnostiku k dosažení a určení cílené protinádorové a podpůrné léčby u jednotlivých pacientů s konkrétním typem nádoru.

Předpokladem pro dosažení cíle je i zřízení čistého prostoru (přípravny/laboratoře) na ředění radiofarmak (příprava + kontrola kvality před aplikací + aplikace léčiv) včetně nezbytných komponent (zdravotnická technologie, přístrojové a laboratorní vybavení, které tvoří nedílnou součást laboratoře) pro inovativní diagnostickou a léčební metodu karcinomu prostaty (PSMA). Ta zahrnuje použití pokročilých technologií a aplikaci nových léčiv, prostřednictvím nichž dojde k rozvoji a implementaci pokročilé molekulárně biologické metody umožňující přesnější diagnostiku a personalizovanou cílenější terapii u tohoto typu rakoviny.

„Navýšení celkové kapacity našeho modernizovaného komplexního onkologického centra je dalším cílem projektu. Nákupem nové špičkové zdravotnické techniky a zřízením čistých prostor na ředění radiofarmak včetně nezbytných komponent se očekává zvýšení kvality a dostupnosti poskytování inovativní a vysoce specializované komplexní onkologické péče v našem zdravotnickém zařízení,“ shrnuje MUDr. Aleš Chodacki, ředitel Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, co by měla realizace tohoto významného projektu přinést pacientům.

„Krajská zdravotní využívá v co nejvyšší míře celou škálu zdrojů financování, aby mohla modernizovat nemocnice a jejich medicínská pracoviště. A mezi tyto zdroje samozřejmě patří i dotační programy Evropské unie. V rámci zmiňovaného projektu, financovaného prostřednictvím Národního plánu obnovy ČR, dojde jednoznačně ke zkvalitnění poskytované vysoce specializované péče a také k navýšení její dostupnosti. Ve výsledném efektu předpokládáme navýšení počtu ošetření pacientů nejméně o desetinu oproti současnému stavu,“ říká MUDr. Ondřej Štěrba, předseda představenstva Krajské zdravotní.

Informace o projektu:

Projekt „Obnova a inovace pro rozvoj vysoce specializované onkologické péče a personalizované medicíny v rámci KOC“

Registrační číslo projektu: CZ.31.8.0/0.0/0.0/23_064/0008250
Rozpočet projektu: 177 168 200 Kč, z toho částka dotace 146 420 000 Kč
Doba trvání projektu: 7. 2. 2024 – 31. 3. 2026
Výzva: č. 8 „Rozvoj vysoce specializované hematoonkologické a onkologické péče“ z Národního plánu obnovy, 6.2. Národní plán na posílení onkologické prevence a péče.
Projekt je financován Evropskou unií z Nástroje pro oživení a odolnost prostřednictvím Národního plánu obnovy ČR. Struktura financování uznatelných výdajů je 100% z Evropské unie.

REKLAMA

REKLAMA

Podmínky užití

Texty označené jako (PR) nebo (PI) případně Reklamní sdělení či Sponzorováno jsou placenou inzercí.

Obsah tohoto webu je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření či další zpřístupňování obsahu tohoto webu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu vydavatele webu výslovně zakázáno.

Za obsah inzerátů nese odpovědnost jejich zadavatel. Redakce se nemusí s obsahem inzerátů ztotožňovat a nenese žádnou odpovědnost za případné škody, které jejich zveřejněním vzniknou.

Nahoru