Vodní dílo Přísečnice na Chomutovsku. Foto: Povodí Ohře
Most

Ústecký a Karlovarský kraj – Na celém spravovaném území udržuje Povodí Ohře celkem 6 840 km vodních toků, 59 jezů a 22 velkých vodních nádrží, které svojí krásou lákají turisty. Pozor však u vodárenských nádrží, kde je vstup k vodě zakázán. I létání dronů nad vodními plochami má svá pravidla a k jejich vzletu je třeba povolení.

„Vodní díla, která jsou zdrojem pitné vody, se nacházejí v I. stupni ochranného pásma, a jsou pro veřejnost nepřístupná. Na některých z nich, je ale možné se projít po hrázi a kochat se okolím. Osazené značky vždy upozorní, jak se v dané oblasti chovat a odkud je vstup k vodě zakázán. Pravidelně kontrolujeme přítomnost nezvaných návštěvníků, jako jsou např. pytláci, ve spolupráci s Policií ČR, ale i vlastním záznamem z dronu. Veřejnosti rádi ukážeme zajímavá místa během Dnů otevřených dveří, které se na vybraných lokalitách uskutečňují tradičně vždy první víkend v září," uvedla mluvčí Pohodí Ohře Dana Zikešová.

2006dron2 338a9

2006dron3 8f7da

Vodní dílo Horka a Chřibská. Foto: Povodí Ohře

Svá pravidla má i létání dronů, které je nad vodními díly z bezpečnostních důvodů povoleno pouze se souhlasem Povodí Ohře, s. p. a s oprávněním vydaným Úřadem pro civilní letectví. „I v těchto případech provádíme kontroly," dodala mluvčí.

2006dron4 c2ab8

2006dron5 3ce4f

Foto: Povodí Ohře

Co by měl provozovatel dronu vědět?

Pilot bezpilotního prostředku „dronu“ je povinen být seznámen s obsahem Veřejné vyhlášky OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY vydané Úřadem pro civilní letectví č. j. 7181-24-701, spis. zn. 6466-24-701 ze dne 14. 5. 2024, ve spojení s Článkem 15 prováděcího nařízení Komise (EU) 2019/947 v platném znění, v souladu s ustanovením § 11 a podle § 171 a následujícího zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

Podle Článku I., 3) Letové činnosti v omezeném prostoru LKR10 – UAS, písm. f) Ochranná pásma je provoz bezpilotního letadla (dronu) v ochranných pásmech stanovených příslušnými právními předpisy d. uvnitř zvláště chráněných území a e. v okolí vodních zdrojů možný jen na základě Oprávnění k letu nebo Oprávnění Specific vydaného Úřadem s předchozím souhlasem příslušného správního orgánu či oprávněné osoby. Provoz bezpilotního letadla nad těmito ochrannými pásmy smí být prováděn pouze způsobem vylučujícím jejich narušení za běžných i mimořádných okolností.

REKLAMA

REKLAMA

Podmínky užití

Texty označené jako (PR) nebo (PI) případně Reklamní sdělení či Sponzorováno jsou placenou inzercí.

Obsah tohoto webu je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření či další zpřístupňování obsahu tohoto webu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu vydavatele webu výslovně zakázáno.

Za obsah inzerátů nese odpovědnost jejich zadavatel. Redakce se nemusí s obsahem inzerátů ztotožňovat a nenese žádnou odpovědnost za případné škody, které jejich zveřejněním vzniknou.

Nahoru