Úřad potrestal České dráhy obří pokutou za praktiky na trati z Mostu do Plzně
Ilustrační foto
Most

Most - Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve svém prvostupňovém rozhodnutí ze dne 14. prosince 2017 uložil společnosti České dráhy za zneužití dominantního postavení pokutu ve výši 367,8 milionů korun. Dráhy měly svým jednáním porušit zákon o ochraně hospodářské soutěže i článek 102 Smlouvy o fungování Evropské unie. Rozhodnutí dosud není pravomocné a může být napadeno rozkladem.

Společnost České dráhy podle Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže zneužila své dominantní postavení na trhu poskytování služeb dálkové osobní železniční přepravy, když v zadávacích řízeních pro uzavření smluv o závazku veřejné služby v drážní osobní dopravě v relacích Plzeň – Most a Pardubice – Liberec předložila Ministerstvu dopravy bez objektivně ospravedlnitelných důvodů nabídku s nepřiměřeně nízkou předpokládanou výší prokazatelné ztráty.

"Díky této nabídce soutěžitel České dráhy nabídkové řízení vyhrál, a poté začal poskytovat služby, u nichž úhrada prokazatelné ztráty spolu s dalšími výnosy z poskytování uvedených služeb v této relaci nepokrývala jeho vyhnutelné náklady na jejich poskytování. Dle závěrů Úřadu se jednalo o uplatňování zakázaných predátorských cen, kdy si dominant způsobuje ztrátu za účelem uzavření trhu nebo vytlačení konkurence z trhu," sdělil úřad.

K protisoutěžnímu jednání docházelo v období od 15. listopadu 2005 do 13. prosince 2014 u relace Plzeň – Most a od 26. května 2006 do 13. prosince 2014 u linky Pardubice – Liberec.

Jednáním účastníka řízení byla způsobena v obou případech újma společnosti VIAMONT a u trati Pardubice – Liberec i společnosti Connex Česká Železniční. Tím došlo i k možné újmě spotřebitelů a současně potenciálnímu ovlivnění obchodu mezi členskými státy při poskytování služeb dálkové osobní železniční přepravy.

Úřad svým rozhodnutím jednání společnosti České dráhy zakázal. Při ukládání sankce zohlednil, že se jednalo o velmi závažný a dlouhodobý vylučovací delikt na trhu, na němž byla zahájena liberalizace, a který mohl mít dopad na širší skupinu spotřebitelů.

REKLAMA

REKLAMA

Podmínky užití

Texty označené jako (PR) nebo (PI) případně Reklamní sdělení či Sponzorováno jsou placenou inzercí.

Obsah tohoto webu je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření či další zpřístupňování obsahu tohoto webu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu vydavatele webu výslovně zakázáno.

Za obsah inzerátů nese odpovědnost jejich zadavatel. Redakce se nemusí s obsahem inzerátů ztotožňovat a nenese žádnou odpovědnost za případné škody, které jejich zveřejněním vzniknou.

Nahoru