Úterý 7. únor 2023
Svátek má Veronika

Most - Na různě starých polích vytvořených na vnitřních výsypkách lomu Vršany zkoumali vědci z Univerzity J. E. Purkyně, Výzkumného ústavu rostlinné výroby, v.v.i. a Univerzity Karlovy v letošním roce bezobratlé predátory a další členovce. Zajímali se především o nová společenstva hmyzu a členovců na rekultivacích různého stáří. Zabývali se zejména jejich druhovou bohatostí. Během výzkumu pracovníci narazili hned na několik druhů, které se v České republice vyskytují poměrně vzácně.

Rozmanitost druhů bezobratlých je pro budoucí krajinu velmi důležitá. Na polích především napomáhají regulovat populace škůdců plodin a plevelů nebo zajišťují opylování. Hmyz a další bezobratlé živočichy vědci chytali do padacích pastí, které umístili na rekultivace.

„Představte si nádobky s hladkými plastovými stěnami zamezujícími úniku bezobratlých pohybujících se po povrchu půdy. Konzervační tekutinou je propylenglykol, konzervant šetrný k životnímu prostředí. Ústí pastí je opatřeno síťkou, která zamezuje vniknutí obratlovců,“ popsal odchyt zkoumaných vzorků Michal Holec z Fakulty životního prostředí Univerzity J. E. Purkyně.

K nejpočetněji zastoupeným patřili pavouci, dále střevlíkovití a drabčíkovití brouci, dále stejnonozí korýši a mnohonožky. „Předběžně můžeme shrnout, že v nasbíraném materiálu se vyskytovalo i relativně velké množství druhů, které rozhodně nepatří k charakteristickým obyvatelům polí. Mnohé z těchto druhů jsou v České republice na ústupu. Jako příklad lze jmenovat velký druh pavouka skálovku velkou, jehož výskyt je v těžebních oblastech severozápadních Čech známý jen z několika těžbou kamene nebo uhlí narušených lokalit, na okolních stepních lokalitách je výskyt rovněž ojedinělý. Vzácné prvky teplomilné fauny byly zjištěny i mezi dalšími skupinami bezobratlých živočichů, které nejsou zatím zpracovávány. Například jde o druh drabčíkovitého brouka s jen velmi lokálním výskytem v okolí. Pozorována byla například i nápadná, u nás ale velmi vzácná kutilka dlouhoretka krátkokřídlá, zbarvením nejvíce připomínající vosu,“ doplnil Michal Holec.

Studie stále ještě probíhá a v budoucnu by měla přinést poznatky i o dalších skupinách bezobratlých, využívajících nově vzniklé plochy orné půdy na rekultivovaných výsypkách společnosti Vršanská uhelná.

Aktuálně

Podnikání

Lidé

Co se chystá

Tipy na výlet

Zajímavosti

© 2012 - 2018 | E-mostecko.cz | Linelab.cz TOPlist