I v největším suchu zůstává tohle místo v Krušných horách zelené a s tisíci kvetoucích bylin
Lokalita Černé louky v Krušných horách. Foto: AOPK ČR, RP Správa CHKO České středohoří
Výlety

Krušné hory - Žádný návštěvník Krušných hor, který zahrne do svého výletního itineráře trasu mezi Komáří hůrkou a Adolfovem, nemůže minout přírodní rezervaci Černá louka. Nelze ji přehlédnout, zejména v nejsušších obdobích a nejteplejších dnech, kdy se zde zelená tráva a kvetou tisíce bylin. Přesně před deseti lety tady Agentura ochrany přírody a krajiny ČR zahájila rozsáhlý projekt, jehož cílem bylo obnovit původní charakter místa a zpomalit odtok vody z krajiny. Výsledky jsou obzvlášť viditelné v těchto suchých dnech.

„Ani během loňského extrémního sucha Černý potok nevyschl. Oblast Černé louky zůstala vlhká a tůně byly naplněny vodou. To potvrdilo úspěšnost celého revitalizačního projektu. Svěží okolí potoka je důkazem, že vracet vodním tokům jejich přirozený charakter má smysl. I letos voda v české přírodě chybí, avšak zde na Černé louce to není vůbec znát, stejně tak níže po proudu,“ konstatuje Petr Kříž z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.

Při revitalizaci bylo na základě historických dat obnoveno původní meandrující koryto potoka. Zaslepily se meliorační trubky, vytvořily se nové tůně, modeloval se terén. Bylo vysazeno na 500 stromů a keřů. Cílem bylo obnovit narušený vodní režim a zároveň poskytnout vhodné podmínky těm rostlinám a živočichům, kteří k životu potřebují mokřadní prostředí.

3007cernalouka2

Lokalita Černé louky v Krušných horách. Foto: AOPK ČR, RP Správa CHKO České středohoří

Historicky lidé využívali prostor Černé louky především k pastvě. Po válce byli zdejší němečtí obyvatelé odsunuti, zanikla nedaleká obec Habartice a obhospodařování jejího okolí postupně upadalo. V 80. letech minulého století zde proběhly rozsáhlé meliorace. Byly zničeny menší přítoky Černého potoka a odvodněno celé okolí. Toky byly napřímeny, zkanalizovány a zatrubněny. Celý zásah sloužil paradoxně jako kompenzace za ztracenou zemědělskou půdu v místech uhelných dolů na úpatí Krušných hor.

Projekt byl financován z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Celkové náklady včetně zpracování projektové dokumentace, inženýrské činnosti a náhradní výsadby dosáhly výše 6,5 milonu korun.

Celkově došlo ke zlepšení lokality z krajinotvorného hlediska.

Podmínky užití

Texty označené jako (PR) nebo (PI) případně Reklamní sdělení či Sponzorováno jsou placenou inzercí.

Obsah tohoto webu je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření či další zpřístupňování obsahu tohoto webu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu vydavatele webu výslovně zakázáno.

Za obsah inzerátů nese odpovědnost jejich zadavatel. Redakce se nemusí s obsahem inzerátů ztotožňovat a nenese žádnou odpovědnost za případné škody, které jejich zveřejněním vzniknou.

Nahoru