Dřevouhelná vysoká pec se změnila ve zříceninu. Poslední roky se místní spolek snaží o její záchranu
Dřevouhelná vysoká pec v Šindelové se změnila ve zříceninu. Poslední roky se místní spolek snaží o její záchranu.
Výlety

Šindelová/Karlovarský kraj - Dřevouhelná vysoká pec byla vystavěna v roce 1818 nákladem Nosticů na místě starší pece v obci Šindelová. V letech 1858-1859 byl areál hutě přestavěn v pseudorománském slohu a modernizován. Vysoká pec byla pro nerentabilitu uzavřena v roce 1873. Po roce 1948 v areálu působil státní statek, objekty chátraly a postupně se proměnily ve zříceniny. Pec je technickou kulturní památkou od roku 1958.

Vysoká pec má tvar 11 metrů vysokého komolého jehlanu, vyzděného z kamenných kvádrů a v horní části z cihel a tvárnic. Vpředu je v peci výklenek pro odpich, na který původně navazovala přístavba slévárny. Za pecí je torzo budovy přípravny vsádky, zbudované za použití stejného materiálu jako vlastní pec. Mezi oběma stavbami probíhal náhon s vodním kolem pro pohon strojních součástí hutě, přes náhon vede most pro zavážení pece.

Historie

Základ významné železářské tradice v Šindelové a okolí úzce souvisí s těžbou nerostného bohatství v Krušných horách a následnou zpracovatelskou hutní činností.
Památky na počátky tohoto průmyslového odvětví zanikly, tak jak se s postupem času rozšiřovaly nové technologie. Doklady starších technologických zařízení buďto zanikly zcela, anebo prošly zásadními přestavbami. Jednou z mála stojících technických památek spojených s hutní výrobou je dřevouhelná vysoká pec v Šindelové. Význam této památky přesahuje hranice regionu, a to zejména s ohledem na počet autenticky dochovaných obdobných objektů na území celé České republiky.
První zmínky o železářských hamrech v Šindelové jsou z poloviny 14. století a souvisejí se získáním kutacího práva Plikem z Plikenštejnu, tehdejším majitelem jindřichovického panství. Rozmach železářské výroby však nastal až po útlumu těžby rud neželezných kovů koncem 16.  století. V Šindelové je rozmach železářské výroby spjat s příchodem Nosticů, do jejichž rukou přešlo zdejší panství v roce 1627. Železárny Nosticů, které zahrnovaly provozy v Šindelové a v Rotavě, byly v provozu do roku 1909, kdy došlo ke spojení s Petzoldovými železárnami v Nejdku.

227329933 955763694983071 4665038627070013354 n b17b6


Zánik

Přestože v letech 1858–1859 došlo k celkové modernizaci areálu huti, schylovalo se v této době už pomalu ke konci dřevouhelného vysokopecního hutnění. Způsobil to nástup efektivnějšího koksového hutnění. Podle historických pramenů z roku 1876 byla vysoká pec již vyhaslá.

Roku 1939 byl obnoven provoz pro válečné účely, výroba byla zastavena až 16. června 1945.Po druhé světové válce již výroba nebyla obnovena.

V době, kdy už byl celý areál vyhlášen kulturní památkou, jej využíval národní podnik Státní statek, závod Dolní Nivy. Objekt přípravny sloužil jako seník a skladiště. Po zřícení části objektu bylo provedeno stavební zaměření, zachycující poslední fázi technického, ale i architektonického stavu.
Dochovalo pouze torzo obnažené vysoké pece ze žulových kvádrů. Z přiléhajících přístaveb nezůstalo téměř nic. Po stranách pece jsou dochovány jen zbytky strojovny a objektu, kde původně bylo umístěno vodní kolo, a krátký úsek náhonu. Z objektu přípravny se zachovalo jen obvodové zdivo do úrovně koruny. Stav torza památky je kritický, neprováděla se ani základní údržba. To vedlo k dalším destrukcím. Náletové dřeviny pomalu, ale jistě trhaly poslední zbytky této technické památky.

Záchrana

Vysoká pec v Šindelové je Národním památkovým ústavem vedena na Seznamu ohrožených nemovitých památek. K vlastnictví torza stavby železářské vysokopecní hutě se nehlásil majitel pozemku a neměl o něj zájem ani stát, který roku 2016 převedl huť do vlastnictví Spolku za zachování hutě v Šindelové. Spolek dlouhodobě usiluje o záchranu mimořádné technické památky.

V roce 2016 byla vysoká pec zajištěna proti dalšímu chátrání a provedena dostavba hlavy pece. V průběhu roku 2017 bylo zrekonstruováno zdivo vlastní pece a přistavěna její nástavba, včetně zastřešení. Obnova památky byla dokončena v roce 2020. Celkové náklady na obnovu činily téměř 6 milionů korun.

 

Podmínky užití

Texty označené jako (PR) nebo (PI) případně Reklamní sdělení či Sponzorováno jsou placenou inzercí.

Obsah tohoto webu je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření či další zpřístupňování obsahu tohoto webu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu vydavatele webu výslovně zakázáno.

Za obsah inzerátů nese odpovědnost jejich zadavatel. Redakce se nemusí s obsahem inzerátů ztotožňovat a nenese žádnou odpovědnost za případné škody, které jejich zveřejněním vzniknou.

Nahoru