Úřady konečně zasáhly? Změnily povolení pro problémovou skládku Celio!
Zářijový velký požár na skládce Celio. Foto: čtenář
Litvínov

Litvínov - Krajský úřad Ústeckého kraje vydal 15. února 2019 rozhodnutí, jímž se mění integrované povolení pro zařízení Skládkový komplex Celio. Nové rozhodnutí důrazněji reaguje na značnou intenzitu požárů v tomto komplexu za poslední dobu. Informovala o tom litvínovská radnice.

Rozhodnutí reaguje rovněž na důrazné připomínky vedení města Litvínova a jeho bezpečnostní rady, které byly směřovány na příslušné kompetentní orgány Krajského úřadu Ústeckého kraje a které byly vedeny snahou o přijetí, respektive uložení, takových opatření, aby se v co největší míře dařilo požáry omezit či jim úplně zabránit.

Nově uložená opatření pro provozovatele skládky Celia pro předcházení požárů nebo jejich omezení jsou například:

  • udržování minimální aktivní části skládky;
  • zajištění pravidelné (1x za hodinu) obchůzky skládkového areálu za účelem kontroly, zda uložené odpady nevykazují příznaky zvyšování teploty;
  • nepřetržitý celoplošný monitoring teploty odpadů uložených ve skládce s automatickým záznamem dat;
  • při návozu odpadu důkladná kontrola druhu a složení odpadu; druh odpadu, který by mohl způsobit zahoření, nebude ve skládkovém komplexu ukládán;
  • v návaznosti na úkol zpracování dokumentace ke zdolávání požárů (výpočet sil a prostředků potřebných ke zdolání nejsložitější varianty požáru) zajištění vypočteného množství pěnidla.

Opatření k ochraně ovzduší obsahují například zajištění měření kvality ovzduší autorizovanou osobou (Zdravotní ústav Ústí nad Labem) u požáru trvajícím déle než 5 hodin, a to na hranici obytné zástavby v katastrech měst Mostu a Litvínova; neprodlené ohlášení (do 1 hodiny od zjištění) havárie či mimořádné události s možným vlivem na životní prostředí na havarijní telefon České inspekce životního prostředí, Krajský úřad ÚK, odbor životního prostředí a městům Mostu a Litvínovu.

"Nyní má provozovatel patnáctidenní lhůtu pro odvolání proti uvedenému Rozhodnutí," informoval tajemník litvínovského městského úřadu Valdemar Havela.

REKLAMA

REKLAMA

Podmínky užití

Texty označené jako (PR) nebo (PI) případně Reklamní sdělení či Sponzorováno jsou placenou inzercí.

Obsah tohoto webu je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření či další zpřístupňování obsahu tohoto webu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu vydavatele webu výslovně zakázáno.

Za obsah inzerátů nese odpovědnost jejich zadavatel. Redakce se nemusí s obsahem inzerátů ztotožňovat a nenese žádnou odpovědnost za případné škody, které jejich zveřejněním vzniknou.

Nahoru