ORLEN Unipetrol a VŠCHT chtějí rozšířit příležitosti k vysokoškolskému studiu v Ústeckém kraji
Cílem jednodenního semináře bylo představit a diskutovat záměr připravovaného studijního programu. Foto: ORLEN Unipetrol
Litvínov

Litvínov - Padesátka středoškolských a vysokoškolských pedagogů, reprezentantů chemických a technických firem a zástupců Ústeckého kraje se sešla v chemickém areálu skupiny ORLEN Unipetrol v Záluží u Litvínova. Pozvali je tam zástupci vedení firmy a Vysoké školy chemicko-technologické v Praze, aby s nimi prodiskutovali záměr rozšířit studijní nabídku tamního Univerzitního centra o nový, pětiletý studijní obor s názvem Inženýr průmyslových a technologických materiálů. Partnerem setkání byl Ústecký kraj a Svaz chemického průmyslu České republiky.

„Tradice chemického průmyslu v Ústeckém kraji je velmi dlouhá a úspěšná. Jeho moderní forma efektivní výroby s minimalizovaným dopadem na životní prostření významně přispívá ke konkurenceschopnosti našeho kraje, protože představuje pro naše obyvatele příležitost stabilního a dobře placeného zaměstnání a pro nastupující generaci příležitost k atraktivní kariéře. Aktivitu společnosti ORLEN Unipetrol velmi vítáme, protože přispěje ke zvýšení konkurenceschopnosti a atraktivitě našeho kraje,“ řekla Lubomíra Mejstříková, první náměstkyně hejtmana Ústeckého kraje.

Cílem jednodenního semináře bylo představit a diskutovat záměr připravovaného studijního programu, který má být příležitostí zejména pro studenty a firmy s technickým a chemickým zaměřením nejen v Ústeckém kraji, ale i v sousedních krajích.

„Technické vzdělávání je klíčovým předpokladem pro rozvoj a zvyšování životní úrovně každého národa. Je nezbytné vychovávat nové odborníky, kteří budou schopni čelit současným výzvám chemického průmyslu, například v oblasti cirkulární ekonomiky nebo nástupu alternativních zdrojů energie,“ řekl Tomáš Herink, člen představenstva skupiny ORLEN Unipetrol zodpovědný za výzkum, vývoj a výrobu, který je také vědcem a vysokoškolským pedagogem, a dodal: „Diskutovali jsme také jak podpořit zájem o studium chemie na základních a středních školách a o celoživotním vzdělávání v chemickém průmyslu a roli chemických firem v této oblasti. Kromě Univerzitního centra jsme představili i naše nově vybudované tréninkové centrum a požárně-bezpečnostní polygon pro vzdělávání a trénink zaměstnanců a záchranářů, který mohou využívat i externí firmy.“


  • Univerzitní centrum, celým názvem Univerzitní centrum Litvínov VŠCHT – FS ČVUT – ORLEN Unipetrol, vzniklo v roce 2015 a sídlí přímo ve výrobním areálu ORLEN Unipetrolu, který je největším chemickým areálem v Česku. Na třech bakalářských a jednom navazujícím magisterském programu studuje každým rokem zhruba čtyřicet vysokoškoláků. Studentům centrum nabízí jedinečnou příležitost kombinovat teoretickou výuku s praxí a zapojit se do reálných výzkumných a vývojových projektů.

„Za pět let fungování Univerzitního centra studium úspěšně absolvovalo již 112 studentů. Skutečnost, že se část státní vysoké školy nachází přímo v komerčním výrobním areálu, je výjimečná nejen v České republice, ale i v Evropě. Spojení je jedinečné i díky možnosti ověřit nabyté teoretické znalosti rovnou v praxi, po čemž školy a průmyslové podniky volají již řadu let. Spolupráce má své plody i v oblasti společného výzkumu a vývoje a při podávání návrhů vědecko-výzkumných projektů tuzemských i zahraničních, včetně programových výzev Evropské unie,“ shrnul Milan Jahoda, prorektor pro pedagogiku Vysoké školy chemicko-technologické v Praze.

Na konci minulého roku společnost ORLEN Unipetrol oznámila rozšíření Univerzitního centra. Vedle Vysoké školy chemicko-technologické začne Univerzitní centrum využívat také Fakulta strojní Českého vysokého učení technického, která zde plánuje zařadit do výuky dva až tři předměty.

„Vnímáme potenciál Ústeckého kraje i požadavky zdejších firem na technicky zaměřené vysokoškolské pracovníky. Naším přínosem je připravit dostatek vhodně připravených absolventů, nabídnout znalosti s inovačním potenciálem pro průmysl a aktivně budovat ekosystémy spolupráce s průmyslovými partnery. Naše spolupráce se společností ORLEN Unipetrol je toho ideálním příkladem,“ uzavřel Tomáš Jirout, proděkan pro vědeckou a výzkumnou činnost Fakulty strojní Českého vysokého učení technického v Praze.

REKLAMA

REKLAMA

Podmínky užití

Texty označené jako (PR) nebo (PI) případně Reklamní sdělení či Sponzorováno jsou placenou inzercí.

Obsah tohoto webu je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření či další zpřístupňování obsahu tohoto webu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu vydavatele webu výslovně zakázáno.

Za obsah inzerátů nese odpovědnost jejich zadavatel. Redakce se nemusí s obsahem inzerátů ztotožňovat a nenese žádnou odpovědnost za případné škody, které jejich zveřejněním vzniknou.

Nahoru