Další trestní oznámení. Policisté budou tentokrát řešit předraženou demolici
V PROLUCE PO ZBOURANÉM DOMU VZNIKLO HŘIŠTĚ. FOTO: JIP
Litvínov

Lom – Lomští zastupitelé schválili podání trestního oznámení na neznámého pachatele za porušení povinnosti při správě cizího majetku a dalších skutků. Důvodem je předražená demolice prázdného domu v Osecké ulici. Dnes je ve vzniklé proluce malý volnočasový park.

K demolici došlo v roce 2017 bez otevřeného výběrového řízení. Město oslovilo přímo čtyři firmy. Vybrala se sice nabídka s nejnižší cenou, přesto byla dle zastupitelů neúměrně vysoká. Za zbourání bytového domu firma vyinkasovala více než sedm milionů korun. „Když si porovnáme, že v Litvínově zbourali devítivchodový panelový sedmipatrový dům za necelých osm milionů korun, vychází naše demolice třípodlažního domu jako neúměrně drahá. Celý ten výběr zhotovitele zakázky byl zvláštní,“ podotýká současný starosta města Vladimír Urban.

Lom získal na demolici dotaci od Ministerstva pro místní rozvoj ČR. Zakázkou se zabýval také Nejvyšší kontrolní úřad, který poukázal na to, že pochybilo i samotné ministerstvo, když městu udělilo dotaci. Projekt nesplňoval kromě otevřeného výběrového řízení další dvě kritéria. Technický stav budovy totiž nevyžadoval demolici a budova se nenacházela v sociálně vyloučené lokalitě.

Ve zprávě, kterou pro jednání zastupitelů připravil Kontrolní výbor Zastupitelstva města Lomu, se poukazuje také na to, že v porovnání s podobnými akcemi realizovanými ze stejného dotačního titulu, kdy se konečná cena demolic pohybovala v rozmezí 15–35 % původního rozpočtu, byla skutečná cena demolice budovy v Lomu vzhledem k rozpočtu na 99 %.

REKLAMA

REKLAMA

Podmínky užití

Texty označené jako (PR) nebo (PI) případně Reklamní sdělení či Sponzorováno jsou placenou inzercí.

Obsah tohoto webu je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření či další zpřístupňování obsahu tohoto webu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu vydavatele webu výslovně zakázáno.

Za obsah inzerátů nese odpovědnost jejich zadavatel. Redakce se nemusí s obsahem inzerátů ztotožňovat a nenese žádnou odpovědnost za případné škody, které jejich zveřejněním vzniknou.

Nahoru