Vodní dílo Fláje. Foto: Povodí Ohře, s. p.
Litvínov

Fláje, Český Jiřetín – Na vodním díle Fláje v pondělí 22. dubna vodohospodáři ze státního podniku Povodí Ohře osadí průtokoměr na potrubí spodní výpusti a provedou zkoušky spolehlivosti měření průtoku. V úterý 23. dubna bude probíhat samotná zkouška spodních výpustí, během níž se zvýší hladina na Flájském potoce a dojde k překročení I. stupně povodňové aktivity.

„Na základě závěrů provedené technickobezpečnostní prohlídky vodního díla Fláje provedeme ověření kapacity levé a pravé spodní výpusti. V dopoledních hodinách osadíme příložný průtokoměr na potrubí spodní výpusti a provedeme krátké zkoušky spolehlivosti měření při průtoku do 1,0 m3/s. Díky osazenému průtokoměru zjistíme vazbu mezi otevřením regulačního uzávěru a průtoku," vysvětlila mluvčí podniku Dana Zikešová.

V úterý 23. dubna pak provedou vodohospodáři samotnou zkoušku spodních výpustí od 8:00 do odpoledních hodin, během níž dojde k překročení I. stupně povodňové aktivity. V průběhu zkoušek budou pouštět průtoky přes spodní výpusti od 0 do 6,0 m3/s tak, aby s přihlédnutím na odtokové poměry v podpovodí nedocházelo k dosažení II. stupně povodňové aktivity v profilu Český Jiřetín. „Před zahájením a v průběhu zkoušek budou probíhat kontroly vodního toku pod vodním dílem našimi pracovníky," dodala mluvčí.

Osazení průtokoměru na spodní výpusti provádí podniková hydrometrická skupina, která se zabývá měřením průtoku v terénu.

REKLAMA

REKLAMA

Podmínky užití

Texty označené jako (PR) nebo (PI) případně Reklamní sdělení či Sponzorováno jsou placenou inzercí.

Obsah tohoto webu je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření či další zpřístupňování obsahu tohoto webu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu vydavatele webu výslovně zakázáno.

Za obsah inzerátů nese odpovědnost jejich zadavatel. Redakce se nemusí s obsahem inzerátů ztotožňovat a nenese žádnou odpovědnost za případné škody, které jejich zveřejněním vzniknou.

Nahoru