Nové fotovoltaiky mají na Litvínovsku a Mostecku vyrůst na zemědělsky nevyužívané půdě a brownfieldech. Foto: Oldřich Hájek
Litvínov

Litvínov – Cyklisté, kteří z Litvínova jezdí k mosteckému jezeru po značené cyklotrase číslo 3106, mohou sledovat, jak v průběhu nadcházejících týdnů začne růst za chemickými závody v prostoru bývalého Růžodolu fotovoltaická elektrárna FVE Dolní Litvínov. Postaví ji ČEZ, svým výkonem by tato elektrárna měla pokrýt roční spotřebu poloviny Litvínova.

„V současné chvíli začínají na místě stavební práce – v následujících měsících se tak bude například stavět oplocení, budou se instalovat nosné konstrukce pro fotovoltaické pole či dělat výkopy pro kabeláž.  Předpokládaný termín, kdy bude elektrárna zkolaudována a uvedena do rutinního provozu, je první polovina roku 2025," potvrdila informace mluvčí společnosti ČEZ Barbora Peterová.

Pro představu, kolik energie elektrárna vyrobí, uvedla mluvčí, že předpokládaná výroba fotovoltaické elektrárny Dolní Litvínov bude cca 19 500 MWh/rok: „Obecně uvažujeme, že roční spotřeba 1 domácnosti je cca 3,5 MWh. Tedy tato fotovoltaická elektrárna by měla pokrýt spotřebu více než 5 500 domácností." Při jednoduchém přepočtu, kdy podle statistických údajů tvoří průměrnou domácnost 2,3 osoby, tak výkon této elektrárny pokryje roční spotřebu poloviny Litvínova.

Projekt je realizován s podporou z Modernizačního fondu Státního fondu životního prostředí ČR. Příspěvek z tohoto fondu převyšuje 110 milionů korun, přičemž uznatelné náklady na výstavbu elektrárny mají dosáhnout na téměř 279 milionů. Zakázku na zhotovení stavby vyhrála společnost Škoda Praha, a. s. s nabídnutou cenou 20,7 milionů Eur. Při přepočtu z aktuálního kurzu eura vůči koruně se tak cena šplhá na více než půl miliardy. 

Mluvčí společnosti Barbora Peterová vysvětlila, proč je nakonec cena téměř dvojnásobná: „Obecně lze říci, že cena, která je uvedená na informační tabuli, jsou tzv. způsobilé výdaje. Tedy. předpokládaný rozpočet na stavbu samotné fotovoltaické elektrárny. Nutno dodat, že způsobilé výdaje jsou uvedeny bez DPH. Jejich součástí nejsou další náklady, které netvoří předmět dotace. Mezi ty může obecně patřit například vyvedení výkonu, stavba rozvodny apod."

V prvé řadě bude prostor budoucí fotovoltaické elektrárny oplocen. Foto: Oldřich Hájek

V okolí Litvínova má ale vyrůst ještě několik dalších fotovoltaických elektráren s ještě vyšším výkonem. Skupina Sev.en připravuje na Mostecku pět projektů nových fotovoltaických elektráren, jejichž výkon by měl dosáhnout 130 MW Sev.en dosud vyrábí energii v uhelných elektrárnách, tímto vstoupí na trh s energií z obnovitelných zdrojů. 

Výkon nových fotovoltaických elektráren představuje 6 % z celkové kapacity fotovoltaik v ČR. Jejich roční výroba se bude pohybovat kolem 130 GWh. Takové množství zelené energie by samo o sobě pokrylo přes 2 % roční spotřeby Ústeckého kraje. „Tyto nové zdroje pozitivně ovlivní energetickou soběstačnost celého regionu a pomohou České republice k ozelenění elektroenergetického mixu. Budeme tak mít zase o krok blíže k plnění národních dekarbonizačních cílů. Současně je tento projekt důležitou součástí transformace Sev.en, a to zejména v synergii s jejím hlavním transformačním projektem Green Mine," říká Pavel Farkač, manažer rozvojových a transformačních projektů Sev.en.

Skupina v současné době získala stavební povolení pro první tři projekty o celkovém výkonu 70 MV. Nové elektrárny by mohly začít vyrábět energii v roce 2025.

Sev.en se i nadále zaměřuje primárně na zdroje se stabilní dodávkou energií, nicméně kapacita nových solárních elektráren má podle Pavla Farkače potenciál zajistit energetickou soběstačnost novým investičním záměrům v regionu. „Velikost 130 MW přitom odráží pouze první vlnu záměrů Sev.en v oblasti FVE. V zásobníku máme další plochy s ještě větším energetickým potenciálem," uzavírá Pavel Farkač.

Všech pět zdrojů by mělo vyrůst mimo pozemky zařazené v zemědělském půdním fondu, nehrozí tedy, že by zabíraly půdu např. pro zemědělskou produkci. Zčásti budou využity i některé brownfieldy jako je například uzavřený důl Centrum.

REKLAMA

REKLAMA

Podmínky užití

Texty označené jako (PR) nebo (PI) případně Reklamní sdělení či Sponzorováno jsou placenou inzercí.

Obsah tohoto webu je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření či další zpřístupňování obsahu tohoto webu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu vydavatele webu výslovně zakázáno.

Za obsah inzerátů nese odpovědnost jejich zadavatel. Redakce se nemusí s obsahem inzerátů ztotožňovat a nenese žádnou odpovědnost za případné škody, které jejich zveřejněním vzniknou.

Nahoru