Proměně šestitisícového sídliště mají pomoci nenáročná, levná a lehce realizovatelná opatření
Zdroj: město Most
Most

Most – Magistrát města Mostu na webu zveřejnil studii revitalizace sídliště Pod Lajsníkem. U části Mostu, kde žije více než 6 tisíc lidí, chce město zvýšit kvalitu veřejného prostoru. Pomoci k tomu má třeba vyšší atraktivita centrálního parku, zlepšení orientace na sídlišti a posílení hlavních pěších os. Proměna sídliště Pod Lajsníkem je pilotním projektem revitalizace mosteckých sídlišť.

Do studie, na níž pracují odborníci od jara 2021, byly zapracovány i připomínky občanů, které lidé vznesli během veřejného projednávání spojeného s prohlídkou sídliště, vyjádřili v dotazníkovém šetření nebo prostřednictvím pocitové mapy. Město připravilo také videospot, v němž svůj záměr vysvětluje. Realizace závěrů a doporučení se předpokládá po etapách a předcházet jí bude projednání v orgánech města a dopracování do podrobné studie včetně projektové dokumentace. Město předpokládá, že na uskutečnění první etapy využije dotační prostředky z Integrovaného regionálního operačního programu. 

 

Navrhované řešení v maximální možné míře vychází ze stávající situace a nepředkládá zásadní funkční a prostorové změny v území. Navržena jsou taková řešení, která bude možné prakticky ihned začít postupně a etapovitě realizovat, bez nutnosti zásadních a radikálních, a tedy finančně nákladných změn. „Snahou je navrhnout taková řešení, jejichž realizace i při přijatelných investičních nákladech povede k podstatnému kvalitativnímu zlepšení prostředí sídliště a jeho uživatelské kvality," informuje mluvčí města Alena Sedláčková.
 
Základní cíle revitalizace sídliště Pod Lajsníkem:
• vytvoření kvalitního obytného a životního prostředí s jasným vymezením funkcí:
• centrum celého sídliště, s nímž by se identifikovali všichni obyvatelé sídliště
• lokální centra jednotlivých obytných souborů
• regenerace a obnova veřejných prostranství a jejich adaptace na současné potřeby sídliště
• posílení charakteru a čitelnosti hlavních severojižních os pěší prostupnosti územím
• posílení charakteru městské osy / nádražní ulice Moskevské
• zvýšení atraktivity centrálního parku
• posílení pěších vazeb sídliště na vrchy Šibeník a Lajsník
 
Dílčí cíle revitalizace sídliště Pod Lajsníkem:
• zajištění bezbariérové prostupnosti sídlištěm, zejména v severojižním směru
• odstranění nenávazností chodníků a nelogičností v jejich vedení
• dovybavení sídliště volnočasovými prvky
• doplnění vodních prvků
• zapojení a zdůraznění sochařských děl ve veřejném prostoru
 

 

REKLAMA

REKLAMA

Podmínky užití

Texty označené jako (PR) nebo (PI) případně Reklamní sdělení či Sponzorováno jsou placenou inzercí.

Obsah tohoto webu je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření či další zpřístupňování obsahu tohoto webu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu vydavatele webu výslovně zakázáno.

Za obsah inzerátů nese odpovědnost jejich zadavatel. Redakce se nemusí s obsahem inzerátů ztotožňovat a nenese žádnou odpovědnost za případné škody, které jejich zveřejněním vzniknou.

Nahoru