Zástupci vedení Ústeckého kraje a Krajské zdravotní, a. s., si prohlédli stavby nových pavilonů ve třech nemocnicích. Foto: Krajská zdravotní
Most

Ústecký kraj – Krajská zdravotní, a. s., dokončuje významné investiční akce ve svých nemocnicích. S postupem prací v nemocnicích v Chomutově, Ústí nad Labem a Děčíně se v pátek 20. října seznámil hejtman Ústeckého kraje Jan Schiller spolu s radním pro finanční oblast Janem Růžičkou a dalšími zástupci Ústeckého kraje. Čtvrtou probíhající investiční akcí je rekonstrukce porodnice v Teplicích, kde prohlídku aktuálně neumožňují probíhající nezbytné technologické postupy.

Po nemocnicích je provázel předseda představenstva Krajské zdravotní Ondřej Štěrba, místopředseda Leoš Vysoudil a další členové představenstva společnosti. Přítomen byl také generální ředitel Petr Malý, ředitelé jednotlivých nemocnic a další zástupci Krajské zdravotní, a.s.

„S průběhem staveb jsme po tomto velkém kontrolním dnu víceméně spokojeni. I přes obtíže, které jsme v souvislosti se zajištěním těchto pro zdravotnictví v regionu strategických investičních akcí museli po převzetí od minulého vedení Ústeckého kraje řešit, stavby běží dobře. Očekáváme, že v dohledné době je převezmeme a začneme vybavovat. Díky investicím, na kterých se Ústecký kraj jako jediný akcionář Krajské zdravotní významně podílí, zkvalitníme ve zdravotnictví služby pro jeho obyvatele,“ řekl Jan Schiller, hejtman Ústeckého kraje.

„Pro vedení Krajské zdravotní je dostavba nemocnic a další zkvalitňování zdravotní péče jednoznačnou prioritou. Jsem přesvědčen, že všichni budou s výsledkem, který odpovídá moderním standardům zdravotnictví ve vyspělých zemích, spokojeni,“ uvedl Ondřej Štěrba, předseda představenstva Krajské zdravotní.

„I dnešní prohlídka staveb jednoznačně ukázala, že realizace těchto v současnosti nejvýznamnějších projektů v rámci zdravotnictví v Ústeckém kraji se daří. Navzdory některým mylným informacím od věčných kritiků se nám daří čerpat dotace na výstavbu a zásadní rozvoj péče v Krajské zdravotní,“ podtrhl člen představenstva Jakub Komárek.

„To, že nyní dokončujeme stavby a v jednom případě rozsáhlou rekonstrukci zdravotnického pracoviště, je důležité především pro další rozvoj krajských nemocnic i v dalších desetiletích. Péče o naše pacienty dostane novou kvalitu a zaměstnanci získají pracovní prostředí odpovídající trendům 21. století,“ zdůraznil generální ředitel Petr Malý.

Nový pavilon v Chomutově má hotovou střechu

V Nemocnici Chomutov vzniká nový pavilon s urgentním příjmem, centrální operační sály, centrální sterilizace, JIP, ARO a technické a administrativní zázemí, a to v návaznosti na stávající pavilon C. Novostavba je navržena jako samostatně stojící objekt, avšak s propojením na stávající pavilon C včetně nadzemního spojovacího koridoru na stávající pavilon D. Na stavbě v Chomutově již byly dokončeny fasády i střecha. Zahájena byla rekonstrukce ve spojovacím krčku pavilonu C a probíhá montáž teracových podlah.

V ústecké nemocnici bude 12 nových operačních sálů

V areálu ústecké Masarykovy nemocnice KZ dokončuje nový pavilon s operačními sály, odděleními JIP a standardními lůžkovými odděleními včetně umístění kardiochirurgie. V objektu bude 12 nových operačních sálů, 54 lůžek pro intenzivní či intermediární péči, 70 standardních lůžek a 11 ambulancí. Nechybí nezbytné technické a administrativní zázemí včetně například nového centrálního dispečinku pro sanitáře. Nový pavilon bude sloužit zejména pro ústecké Kardiocentrum, dále pak pro Oddělení centrálních operačních sálů a sterilizace, Kliniku anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny a Oddělení hrudní chirurgie.

Aktuálně jsou na stavbě v Ústí nad Labem hotové i všechny podlahy vyjma operačních sálů, probíhá pokládka PVC, montáž obkladů a další drobnosti, po kterých už bude následovat instalace techniky a přístrojů a drobnější dokončovací práce. Dokončena již byla také výstavba nové trafostanice včetně náhradního zdroje elektrické energie.

V Děčíně předcházely výstavbě bourací práce

V děčínské nemocnici je předmětem investičního záměru nový objekt u stávajícího pavilonu „E“. Jedná se o I. etapu dostavby děčínské nemocnice, jejíž součástí je demolice stávajících objektů, výstavba nového pavilonu Emergency, čtyř operačních sálů, centrální sterilizace, JIP a ARO. Dále modernizace trafostanice včetně náhradního zdroje elektrické energie a výstavba patrového objektu pro parkování osobních automobilů. Výstavba v děčínské nemocnici bude následně pokračovat ještě druhou fází, při které vznikne nový Pavilon péče o matku a dítě včetně hemodialyzačního střediska a nadzemního propojovacího koridoru.

V Děčíně byly na stavbě pavilonu Emergency zahájeny montáže podhledů a pokračují práce na vnitřních omítkách. Na pavilonu E probíhají finální práce na střešní konstrukci a finální omítání.

V Teplicích se modernizuje porodnice

V teplické nemocnici pak probíhá modernizace gynekologicko-porodnického oddělení, porodnice a stanice šestinedělí. Tato investiční akce je vedle probíhajících staveb nových nemocničních pavilonů v Ústí nad Labem, Děčíně a Chomutově nejvýznamnější právě realizovanou rekonstrukcí stávajících prostor v nemocnicích Krajské zdravotní.

Dostavbu Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem za bezmála 1,4 miliardy korun společnost částečně financuje z dotačních zdrojů, a to konkrétně z 98. výzvy IROP částku 500 milionů korun, a také z finanční investiční podpory Ústeckého kraje. Pro zajištění vyrovnaného cash flow Krajská zdravotní využívá investiční úvěr od Komerční banky, a. s.

Stejným způsobem je zajištěno financování dostavby nemocnic v Děčíně a Chomutově, kde dotace z evropských zdrojů činí shodně 150 milionů korun.

REKLAMA

REKLAMA

Podmínky užití

Texty označené jako (PR) nebo (PI) případně Reklamní sdělení či Sponzorováno jsou placenou inzercí.

Obsah tohoto webu je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření či další zpřístupňování obsahu tohoto webu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu vydavatele webu výslovně zakázáno.

Za obsah inzerátů nese odpovědnost jejich zadavatel. Redakce se nemusí s obsahem inzerátů ztotožňovat a nenese žádnou odpovědnost za případné škody, které jejich zveřejněním vzniknou.

Nahoru