Ilustrační foto: CC0
Most

ČR – Paragrafové znění poslaneckého návrhu novely zákoníku práce ministra práce a sociálních věcí Mariana Jurečky a ministra zdravotnictví Vlastimila Válka bylo na konci předminulého týdne odesláno do legislativního procesu. MPSV společně s Ministerstvem zdravotnictví v posledních měsících intenzivně jednalo se zástupci lékařů a lékařských odborů o podobě novely. Ta se týká zejména úpravy délky služeb lékařů a vzešla i z požadavků zástupců pracovníků ve zdravotnictví.

Letos byl do zákoníku práce poslaneckým pozměňovacím návrhem zaveden institut další dohodnuté práce přesčas ve zdravotnictví, který v ČR fungoval již v letech 2008 až 2013. To umožnilo na základě individuální dohody se zaměstnancem navýšení stávajícího zákonného limitu práce přesčas. Novelou se tato úprava ruší.

Zástupci lékařů, managementů nemocnic, Ministerstvo zdravotnictví a MPSV po vzájemných jednáních dospěli ke shodě na potřebě některých dalších změn v oblasti organizace práce ve zdravotnických zařízeních. To souvisí i se změnami zákoníku práce.

„Z pohledu zajištění nepřetržitého provozu v nemocnicích je klíčovým požadavkem, aby vybraní zaměstnanci mohli legálně pracovat až po dobu 24 hodin. Novela zákoníku práce tuto možnost přináší. V takovém případě může směna trvat maximálně 12 hodin a na ni v situacích, kdy je to nutné, naváže práce přesčas,“ přiblížil ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL). „Požadavkům Sekce mladých lékařů ČLK jdeme maximálně naproti, tento návrh byl s nimi vyladěn v několika kolech a většina jejich připomínek byla zapracována. Splnění tohoto požadavku jasně ukazuje, že obě ministerstva chtějí mladým lékařům vyjít vstříc,“ doplnil ministr zdravotnictví Vlastimil Válek.

Podle návrhu bude možné, aby v případě naléhavé provozní potřeby takový zaměstnanec pracoval přesčas až v délce 24 hodin v kuse bez vazby na konkrétní směnu. To se v některých případech děje u víkendových služeb. „Pamatujeme ale zejména na odpovídající dobu souvislého odpočinku, o kterou zaměstnanec nemůže přijít. V případě, že by někdo pracoval takto dlouhou dobu, je nutné mu z hlediska zachování odpovídajícího standardu péče o pacienty garantovat i odpovídající délku odpočinku,“ upozornil ministr Jurečka.

Vzhledem k tomu, že je podobně dlouhý výkon práce zcela výjimečný, jsou zapracovány některé pojistky. Prodloužení pracovní doby musí být sjednáno s konkrétním zaměstnancem a musí s ním souhlasit i odbory v kolektivní smlouvě. Každý zaměstnanec přitom bude moci takové ujednání bez udání důvodu vypovědět.

Návrh MPSV konzultovalo s Evropskou komisí, která potvrdila možnost nepřetržitého výkonu práce v délce až 24 hodin. V takovém případě je však nezbytné, aby zaměstnanci byl bezprostředně po skončení pracovní doby poskytnut denní odpočinek v adekvátně prodloužené délce. Pokud tedy bude někdo pracovat 24 hodin, následný nepřetržitý odpočinek musí trvat alespoň 22 hodin.

„Přišli jsme na základě řady jednání s jasným a férovým řešením přesčasové práce lékařů. Ruku v ruce s tím jdou i další opatření, které připravilo také Ministerstvo zdravotnictví. Opakovaně nasloucháme zástupcům lékařů a vnímáme jejich požadavky. Náš návrh bude mít pozitivní dopad na možnost slaďování soukromého a pracovního života lékařů. To je jedním z cílů celé úpravy, stejně jako stabilizace pracovních podmínek lékařů, a tedy i koncepční zajištění péče o pacienty,“ zdůraznil ministr Jurečka.

Účinnost novely je navrhována od 1. 1. 2024. Vzhledem k naléhavosti zajištění pracovních podmínek lékařů a dalších zaměstnanců ve zdravotnictví je nutné návrh schválit co nejdříve. Schválení novely Poslaneckou sněmovnou je proto navrženo již v prvním čtení.

„Podstatné je i to, že jednáme o dalších návrzích na změny zákoníku práce. Abychom však zajistili jejich pozitivní dopad v praxi, vyžadují také delší čas na přípravu. Proto počítáme s tím, že bychom je realizovali až v další novele, která by zároveň byla projednána v rámci řádného legislativního procesu,“ dodal ministr Jurečka.

REKLAMA

REKLAMA

Podmínky užití

Texty označené jako (PR) nebo (PI) případně Reklamní sdělení či Sponzorováno jsou placenou inzercí.

Obsah tohoto webu je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření či další zpřístupňování obsahu tohoto webu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu vydavatele webu výslovně zakázáno.

Za obsah inzerátů nese odpovědnost jejich zadavatel. Redakce se nemusí s obsahem inzerátů ztotožňovat a nenese žádnou odpovědnost za případné škody, které jejich zveřejněním vzniknou.

Nahoru