Nechranice. Foto: e-deníky
Most

Chomutovsko - Povodí Ohře, státní podnik v uplynulých letech provedlo rekonstrukci středního a levého přelivného pole bezpečnostního přelivu VD (vodního díla) Nechranice. Nyní realizuje rekonstrukci pravého, třetího a posledního pole. Důvodem je zvýšení povodňové ochrany především území řeky Ohře od vodního díla Nechranice po soutok s Labem.

V uplynulém desetiletí, které se vyznačovalo suchem, byly manipulace na bezpečnostním přelivu spíše ojedinělé. Letošní vánoční svátky však přinesly povodeň, která se v tomto čase vyskytovala pravidelně. Předcházely jí vydatné srážky, které od listopadu sytily povodí a těsně před výrazným oteplením napadlo léta nevídané množství sněhu i v dolních polohách povodí.

Na území Karlovarského kraje došlo 23.12. k razantnímu tání čerstvě napadlého sněhu za prudkého oteplení a za doprovodu plošných intenzivních srážek. Vlivem této situace vznikly povodňové situace na všech tocích v Karlovarském kraji, které povětšinou kulminovaly 24.12. v ranních a dopoledních hodinách.

Díky spolupráci s odborníky z hydrologického předpovědního pracoviště Českého hydrometeorologického ústavu, regionální pobočky Ústí nad Labem, v případě bavorské části řeky Ohře také odborníky z bavorského centra hydrologických předpovědí státního úřadu pro životní prostředí, a nastavením vhodných manipulací se podařilo řeku Ohři skupinou vodních děl významně ovlivnit.

Nádrž Skalka snížila povodeň v kulminaci o 37 m3/s, nádrž Jesenice o 10 m3/s, nádrž Horka o 11 m3/s, nádrže Březová a Stanovice o 20 m3/s a v konečném důsledku nádrž Nechranice o 201 m3/s. Bez těchto nádrží by v profilu Louny protékalo v kulminaci 470 m3/s namísto změřených 212 m3/s. Snížení kulminace povodně o 54 % v profilu Louny je v poměrech České republiky mimořádná hodnota. Významný vliv měly provedené rekonstrukce bezpečnostního přelivu VD Nechranice, které umožnily využít k transformaci povodně i zásobní prostor nádrže. Odtok se přizpůsobuje přítokům pod Nechranicemi tak, aby na dolním toku zůstával přibližně na stejné hodnotě. Tedy okolo 210 m3/s na profilu v Lounech.

Předpověď je na nejbližší období poměrně příznivá, proto očekáváme pokles hladin všech vodních toků. Ohře pod Nechranicemi se však bude udržovat okolo stávajícího průtoku, aby mohl být vyprázdněn retenční objem nádrže a byl připraven pro příchod případné další.

REKLAMA

REKLAMA

Podmínky užití

Texty označené jako (PR) nebo (PI) případně Reklamní sdělení či Sponzorováno jsou placenou inzercí.

Obsah tohoto webu je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření či další zpřístupňování obsahu tohoto webu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu vydavatele webu výslovně zakázáno.

Za obsah inzerátů nese odpovědnost jejich zadavatel. Redakce se nemusí s obsahem inzerátů ztotožňovat a nenese žádnou odpovědnost za případné škody, které jejich zveřejněním vzniknou.

Nahoru