Ilustrační foto
Most

ČR - Ohňostroje nejsou ničím jiným než kontrolovanými výbuchy - tedy spalovacím procesem v ovzduší. Kromě zajímavého efektu s sebou bohužel přinášejí i některé negativní aspekty. Jedním z nich je krátkodobé, avšak potenciálně velmi výrazné, znečištění ovzduší.

Kde je vliv největší?

Míra znečištění z odpalů pyrotechniky bývá největší v místech s nejvyšší mírou odpalů - obzvláště v místech špatně odvětrávaných. Typicky se jedná např. o náměstí nebo sídliště ve větších městech, kde je vysoká koncentrace odpalů a zároveň relativně uzavřený prostor, který omezuje rozptyl znečištění do okolí - a to se zde tedy kumuluje.

Kdy je vliv největší?

Obecně bývá situace nejhorší těsně po novoroční půlnoci ve městech. Na stanicích imisního monitoringu bývají nejvyšší koncentrace v průměru pozorovány mezi 1. a 2. hodinou ranní. To souvisí s faktem, že nějakou dobu trvá, než se znečištění rozptýlí do širšího okolí od místa odpalu a projeví se na stanicích v daném městě.
Možná vás napadá, jestli se liší vliv velkého profesionálního ohňostroje a drobné zábavní pyrotechniky.
Jednoznačně výraznější je vliv drobných odpalů. Velké profesionální ohňostroje jsou jednak odpalovány ve vyšší výšce a znečištění se tedy lépe rozptýlí a také celkové odpálené množství pyrotechniky je výrazně menší. V prvních hodinách na Nový rok bývají koncentrace zejména prachových částic (PM) ve městech velmi vysoké. Není výjimkou, že v krátkodobém průměru je dosahováno nejvyšších hodnot za celý následující rok.

Mohou mít ohňostroje vliv na zdraví?

Na jednu stranu se jedná o velmi krátkodobé a velmi výjimečné znečištění. Na druhou stranu pokud se člověk nachází velmi blízko, mohou být hodnoty koncentrací znečišťujících látek extrémní.
Velmi vysoká míra znečištění může mít negativní dopad na zdraví i při krátkodobé expozici - a to zejména u náchylných osob, jako jsou osoby trpící chronickými dýchacími či kardiovaskulárními potížemi, malé děti nebo starší osoby.

Zajímají vás konkrétní látky, které se mohou dostávat do ovzduší při odpalování ohňostrojů?

  • Např. suspendované (prachové) částice (zejména menší frakce PM2,5 a PM1 ) – různorodá směs částic velmi malé velikosti, které jsou obecně hojně produkovány během spalovacích procesů.
  • Vybrané kovy – k dosažení konkrétního barevného efektu se používají soli různých kovů. Některé z nich se v ovzduší běžně téměř nevyskytují, proto je právě výskyt těchto prvků v ovzduší dobrým indikátorem vlivu odpalování pyrotechniky.
  • Draslík (K), síra (S) – tyto dva prvky, zejména pak ve vzájemné kombinaci, tvoří součást střelného prachu a jsou tak přítomny víceméně ve všech pyrotechnických efektech. Nárůst koncentrace K během odpalů ohňostrojů může být i o několik řádů.
  • Stroncium, baryum, měď, bismut, hořčík, titan, rubidium, chrom, vápník, antimon, olovo, mangan – prvky, jejichž koncentrace mohou být během odpalů zvýšené, protože se v pyrotechnice používají.
  • Oxidy dusíku – jsou produktem spalovacích procesů, ale zvýšení jejich koncentrací nebývá příliš výrazné.
  • Oxid siřičitý – u nich může dojít ke zvýšení koncentrací.
  • Polychlorované dibenzo-p-dioxiny a dibenzofurany (PCDD/Fs), hexachlorbenzen (HCB)
REKLAMA

REKLAMA

Podmínky užití

Texty označené jako (PR) nebo (PI) případně Reklamní sdělení či Sponzorováno jsou placenou inzercí.

Obsah tohoto webu je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření či další zpřístupňování obsahu tohoto webu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu vydavatele webu výslovně zakázáno.

Za obsah inzerátů nese odpovědnost jejich zadavatel. Redakce se nemusí s obsahem inzerátů ztotožňovat a nenese žádnou odpovědnost za případné škody, které jejich zveřejněním vzniknou.

Nahoru